Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Fem olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.


Preparandutbildning – för dig som:

 • vill kunna göra mindre ämneskompletteringar för att inom ett år skaffa behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande.
  Innehåller grundskoleämnen som eleven inte har betyg i.

  Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.

Programinriktat individuellt val – för dig som:

 • vill gå ett nationellt yrkesprogram men saknar full behörighet. Du måste dock ha: Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  eller​
 • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. ​

  Sökbart

Språkintroduktion – för dig som:

 • nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller annan utbildning.

  Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.
  Kontakta Patrik Vestin, tfn 0660-883 47, för mer information.

Yrkesintroduktion – för dig som:

 • behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Här ingår teori där du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt flera ämnen för behörighet. Yrkesintroduktion riktar sig även till dig som behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbetet parallellt med teoretiska studier.

  Ej sökbart.

Individuellt alternativ – för dig som:

 • behöver få en ökad motivation att hitta en väg till vidare utbildning och/eller är till för dig som behöver behörighet för yrkesprogram inom gymnasieskolan. Du kan även få en förberedande utbildning som syftar mot Yrkesintroduktion
 • behöver en individuell lösning, som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.

  Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.


Sidan uppdaterades

2018-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rektor IMIND, IMPREP och IMYRK
Jonny Backman
0660-883 28
Skicka e-post

Rektor IMSPR Park
Linn Fredriksson
0660-883 29
Skicka e-post

Rektor IMSPR Nola
Magnus Westin
0660-883 35
Skicka e-post

Pedagogisk samordnare IMSPR
Patrik Vestin
0660-883 47
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Kent Westerin
0660-883 82
Skicka e-post

Judit Kajhager IMSPR
0660-889 55
Skicka e-post

Mer information