Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Global Roots
Barnhänder som pressar pappersmassa i ett tråg.

Elever skapar pappersmassa i temat skogen.

Global Roots

Kulturskolan i Örnsköldsvik deltar just nu i Erasmus-projektet Global Roots som är ett europeiskt kulturprojekt med sju deltagande parter från fem olika länder. Målet är att kombinera konst och kultur med natur och teknik och se hur man kan jobba med estetiska lärprocesser för att fördjupa de naturvetenskapliga ämnena och det konstnärliga skapandet. Som grund ligger barnkonventionen och FN:s globala mål.

Projektet riktar sig till elever mellan 8 och 13 år och Kulturskolan samarbetar med Örnsköldsviks muséum och konsthall, KomTek samt lokala skogsindustriföretag.

Projektet pågår fram till oktober 2022 och i Örnsköldsvik kommer tre skolor delta. Först ut var Norrflärkeskolan som tillsammans med kulturskolepedagogerna Maria Wilcke och Linnea Norrby jobbat i olika skapandeprocesser med skogen som tema.

Huvudman är danska Kulturprinsen och på deras webbplats kan du läsa mer om projektet. Länk till annan webbplats.


Publicerad: