Du är här:

Nybyggnadskarta

Kontakta bygglovshandläggaren innan du beställer nybyggnadskartan.
Det är bygglovshandläggaren som bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta eller ej. Om nybyggnadskarta behövs utgör den underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

Innehåll

  • Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, för gränspunkter som bedöms ha ett korrekt och orubbat läge, redovisas en koordinatförteckning. (I första hand i samband med nya lantmäteriförrättningar. I annat fall redovisas ”Gräns ej utredd” längs berörda gränser som inte är utredda eller där gränspunkter ej återfunnits eller är skadade/rubbade) , byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.
  • Detaljredovisning - visar hur marken får användas.
  • Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

 

Prisuppgifter för Nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett områdesyta

6 750 Kr


Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt övriga byggnader och anläggningar

Aktuellt område mindre än 2000 m²

6 750 Kr

2000-4999 m²

11 250 Kr

5000-9999 m²

15 750 Kr

10000-15000 m²

20 250 Kr

Mer än 15000 m²

20 250 Kr + timdebitering

Sidan uppdaterades

2019-08-21

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Jonny Jäwert
GIS-Ingenjör
0660-265387
Skicka e-post

Maria Hildingsson
GIS-Ingenjör
0660 - 888 76
Skicka e-post

Lars-Göran Edlund 
Mätningsingenjör
0660 - 884 33
Skicka e-post