Du är här:

Miljöskydd

Att skydda människors hälsa och miljön är grundstenen i det miljöarbete som Miljö- och hälsoenheten bedriver i Örnsköldsviks Kommun. Mycket av arbetet utgår ifrån Miljöbalken (1998:808) som tillsammans med ett stort antal förordningar och föreskrifter bildar ett omfattande regelsystem.

Mer information