Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

Nu behöver vi alla hjälpas åt
Som privatperson kan du hjälpa till att minska smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Alla invånare i länet med symptom på covid-19 får provtas. Kontakta din hälso- eller vårdcentral. Läs mer om provtagning för Covid-19 på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    Sedan 2 juli finns möjlighet för dig med symtom att göra ett självtest för att påvisa eventuell pågående infektion. Mer om egenprovtagning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Undvik större sociala sammanhang.

  • Håll avstånd till andra, exempelvis på offentliga platser, i gemensamma anläggningar och kollektivtrafik.

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

  • Du som är 70 år och äldre bör begränsa nära kontakter med andra och undvika platser med många människor. Be gärna om hjälp med inköp. Promenera och aktivera dig gärna utomhus men håll avstånd till andra.

  • Sedan 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor i Sverige. Detta under förutsättning att du är symtomfri och fortsätter följa övriga restriktioner – inte minst att hålla avstånd till andra och att undvika större sociala sammanhang. I första hand rekommenderas andra färdmedel än kollektivtrafik. Läs mer om sommaren och covid på Folkhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Utrikesdepartementet har hävt sin avrådan om resor till ett antal andra länder men poängterar samtidigt individens eget ansvar kopplat till sådana resor. Läs mer på krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök bekräftad information
Det är viktigt att du håller dig informerad via trovärdiga källor. På krisinformation,se hittar du aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformationen finns på svenska och mer än 20 andra språk samt på lättläst svenska och på teckenspråk.

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se – information till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Ring istället för att besöka kommunens stadshus
Med anledning av Covid-19 och för att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att besöka våra stadshus. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller har en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Sök i första hand information på nätet
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor ska du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emergency information from Swedish authorities in englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Har du symtom, ring vårdguiden 1177
Har du feber, hosta eller andningsbesvär ska du ta kontakt med 1177 Vårdguiden. Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Information gällande provtagning och antikroppstest för covid-19 i länet hittar du på vårdguiden 1177/västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Fortsatt generellt besöksförbud vid vård- och omsorgsboenden

Besöksförbud gäller vid samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet gäller tills vidare. Personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök. Besöken måste kunna genomföras på ett säkert sätt.

Enligt uppdaterade allmänna råd från Socialstyrelsen, den 14 juli, bör beviljade besök i första hand genomföras utomhus. Verksamhetsutövaren får dock bevilja undantag för besök inomhus om det kan ske på ett säkert sätt och om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar och inte har sjukdomssymtom. Antikroppstestet måste ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning.

Socialstyrelsen klargör att det är upp till varje verksamhetsutövare att bedöma om ett besök kan genomföras och under vika former det kan ske. Att skydda de äldre och sköra från smitta går alltid i första hand. Läs mer i nyhetsartikel

Möten genom plexiglasskärmar

Kommunen har satt upp plexiglasskärmar utomhus vid vård- och omsorgsboenden så att boende och anhöriga ska kunna ses. De anhöriga informeras om hur tidsbokning och andra rutiner kring mötet ska gå tll. Kom ihåg att det inte ska ske fysisk kontakt, genom till exempel handhälsning eller kramar i anslutning till mötet vid skärmen. Läs mer i nyhet.

Växelvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom håller fortsatt stängt

Kommunens växelvårdsplatser på Lejonbacken kommer att vara stängda till och med 31 augusti 2020. Även dagverksamhet för personer med demenssjukdom, också kallade Örngrupperna, kommer att vara stängda till och med 31 augusti 2020.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Digital lunch tar sommaruppehåll

Kommunens och näringslivet samarbete "digital lunch", där personer som tillhör riskgrupper erbjudits digitala samtal och hemleverans av lunchlådor från lokala restauranger, gör uppehåll över sommaren.

Daglig verksamhet inom LSS stängd

Alla dagliga verksamheter inom LSS är stängda. Även brukare som har sin sysselsättning på samhällsplatser rekommenderas att stanna hemma. I båda fallen får de berörda personerna behålla sin habiliteringsersättning. Här finns mer utförlig nyhet

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Träffpunkterna är stängda

Samtliga kommunens träffpunkter är stängda tillsvidare.

Besöksförbud vid vård- och omsorgsboenden

Besöksförbud gäller vid samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet gäller tills vidare. Personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök. Under sommaren möjliggörs förbokade besök utomhus med plexiglasskärm mellan besökare och den närstående.

Besöksförbudet vid kommunens vård- och omsorgsboenden gäller även personer som kan uppvisa positivt antikroppstest.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Rekommendation om distansundervisning lättas upp

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort 15 juni. Det innebär att elever i gymnasieskolan kan återvända till skolans lokaler under sommaren och hösten.

För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Beskedet gäller tills vidare, men om situationen förändras kan distansundervisning bli aktuell igen. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller fortfarande.

Lärcentrum är stängt

Lärcentrum är stängt tillsvidare.

KomTek pausar aktiviteter

KomTek har tagit paus i sina kvällsaktiviteter, även lördags-KomTek ställs in.

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Paradiset upprättar kölista vid högt besökstryck

Badanläggningen Paradiset begränsar antalet samtidiga besökare och upprättar en kölista vid tider då anläggningen är fylld. Paradiset informerar om aktuellt läge på sin webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örnsköldsviks museum och konsthall öppnar igen

Örnsköldsviks museum och konsthall öppnade igen 9 juni. Nu med vissa anpassningar för att begränsa risken för smitta. Läs mer i museets nyhet.

Stängt på fritidsgårdarna

Samtliga mötesplatser och fritidsgårdar inklusive Sliperiet H1 är stängda för sommaren.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen träder i kraft från och med 1 juli och gäller till och med 31 december 2020. Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel.Läs mer i nyheten här. 

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visita har även tagit fram broschyren "Tryggt restaurangbesök"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med åtgärder mot smittspridning på restauranger.

Avgift för uteserveringar tas bort

Örnsköldsviks kommun beslutat att tillfälligt ta bort en del avgifter för kommunal markupplåtelse på offentlig plats, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020 till och med 31 december i år. Läs mer här.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter

Örnsköldsviks kommun förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter som gäller tillsyn och andra kommunala avgifter. De avgifter som faktureras till företag mellan den 20 mars och, till att börja med, den sista augusti skjuts upp så att betalningsdag blir tidigast den 1 september. Avgifterna gäller bland annat sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen. Läs mer här.

Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgärder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här är några länkar till sidor med information till företag.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under perioden vara verksam i en bransch som omfattas av stödet. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.
Läs mer på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2020-08-06