Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunala bolag

Örnsköldsviks kommun har fem aktiva dotterbolag samlade under moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB som ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodrets styrelse utses av kommunfullmäktige. I Rodretkoncernen ingår dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logi stik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och Örnsköldsvik Airport AB.

Moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik ABs övergripande mål är att stödja Örnsköldsviks kommuns utveckling utifrån politiska vision och mål. Bolaget ska genom samordning verka för att ägaren får ekonomisk avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Bolaget ska också stödja dotterbolagen att uppnå visioner och mål, grundat på en samsyn till gagn för kommuninvånarnas bästa.

Ordförande i Rodret: Per Nylén
VD i Rodret: Pär Lindberg

Bolagens styrande dokument består bland annat av ägarpolicy, bolagsordningar och ägardirektiv.

På Sjögatan 4 finns Övik Energi, Miva, Övikshem samt Örnsköldsviks hamn och logistik.

Sidan uppdaterades

2019-11-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rodret i Örnsköldsvik AB
Växel 0660-88 000

Pär Lindberg, VD
0660 - 785 50
Skicka e-post

Adress:
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Ledamöter i Rodrets styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster