Film

Hårt arbete med hopp om ljusare framtid för näringslivet

Med fortsatt fokus på pandemin och dess konsekvenser för företagen i Örnsköldsvik vågar näringslivschef Fredrik Holmgren ändå blicka framåt och gör det med försiktig optimism. ”Örnsköldsvik växer som plats och när företag vill etablera och investera kan vi se framtiden på ett positivt sätt”

%%#6a762a%%accent-1%%

Precis som Sveriges näringsliv i stort har pandemin påverkat Örnsköldsviks näringsliv och fortsätter att göra det i inledningen av 2021. Näringslivschef Fredrik Holmgren summerar 2020 som ett år präglat av råd och hjälp till företag som drabbats av följderna kopplade till covid-19.

– Den tidigaste åtgärden från vår sida var att starta Företagsakuten. Det är ett samarbete för att snabbt kunna hjälpa företag med exempelvis permitteringar, arbetsrätt och ansökningar för olika typer av stöd. Företagslotsarna har verkligen ansträngt sig under året för att ta kontakt, lyssna, tipsa och ge råd till företag som drabbats negativt, berättar Holmgren och fortsätter:

– Frukoststudion har haft teman med råd och stöd där mötena även blivit digitala och vi gick från ett nyhetsbrev per kvartal till ett nyhetsbrev i veckan med fokus på branschspecifika tips och idéer. Vi gjorde även drygt 200 avstämningar där vi kontaktade företag för att erbjuda vår hjälp.

”Företagen ska känna att Örnsköldsviks kommun är möjliggörare”

Under första kvartalet 2021 kommer pandemin fortsatt påverka delar av näringslivet negativt, inte minst handels- och turistnäringen. Sett till specifika företag stänger även Sutherland sin verksamhet i februari, men positivt är att Biltema nu söker bygglov och att McDonalds öppnar i juni. Det finns saker att se fram emot där fokus för näringslivsenheten ligger på bättre service.

– Vi kommer naturligtvis fortsätta att jobba hårt med stödet till näringslivet. Men fokus är även på både stora och små företagsetableringar och vi jobbar hårt för att företag ska känna att Örnsköldsviks kommun är möjliggörare. Det ska vara enklare att göra rätt och vi vill ge bättre service, kommenterar Holmgren och avslutar:

– Örnsköldsvik växer som plats, vilket inte minst märks i samarbetet nationellt med Business Sweden. Nyligen sökte ett franskt företag etablering i Sverige och fick rekommendationer om Örnsköldsvik, tack vare vår framstående position inom skoglig bioekonomi. Vi vill naturligtvis värna om våra lokala företag, men det är även roligt att se att vi kan attrahera företag såväl nationellt som internationellt.

Film och text: Ludwig Arnlund