Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommuns logotyp
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Matsvinnsmätningen 2021 visar minskat matsvinn i skolan
Hand som sätter tillbaka en bytta med sallad i en serveringsvagn för skolmat.

Positiva siffror vid årets matsvinnsmätning för skola och förskola i Örnsköldsviks kommun.

Matsvinnsmätningen 2021 visar minskat matsvinn i skolan

Årets matsvinnsmätning för 2021 visar på en minskning med 26% av det totala matsvinnet i skolan, jämfört med förra årets mätning. Ett glädjande resultat enligt Frida Ingelsson, kostutvecklare, kostavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

— Det känns roligt att vi nu kan se resultat av de åtgärder vi tillsammans med personal i skolrestaurangerna arbetat aktivt med under året för att minska matsvinnet i skolan. Vi har bland annat fortsatt med att erbjuda eleverna alternativrätter, som tillagats på rester från tidigare serveringar och i år har vi även erbjudit elever och personal på skolan att kunna köpa med sig en matlåda efter avslutad servering och det har varit populärt, säger Frida Ingelsson.

Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på rätt sätt. En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs, vilket står för mellan 8–10 procent av allt utsläpp av växthusgaser. I FN:s globala mål för hållbar utveckling- Agenda 2030, finns målet att det globala matsvinnet ska halveras från 2015 till 2030. För att Örnsköldsviks kommun ska nå målet med att minska matsvinnet, måste problematiken kring matsvinnet synliggöras runt omkring oss. Att kasta mat är inte hållbart och varje krona som hamnar i avfallshinken på grund av matsvinn, hade istället kunnat läggas på bättre råvaror.

Inom Örnsköldsviks kommun utförs varje höst en matsvinnsmätning inom bland annat skola och förskola, för att synliggöra matsvinnet. I skolan mäts serveringssvinn, vilket är den mat som aldrig nått elevens tallrik, samt tallrikssvinn, den mat som eleven skrapar av tallriken efter måltiden. Sammanställningen från mätningen 2021 visar ett glädjande resultat inom skolan. Det totala matsvinnet uppgick till 180,5 gram per elev och vecka vilket är en minskning med 26 procent sedan 2020. Även maten som kastas från elevernas tallrikar fortsätter att minska. Sammanställningen 2021 visade att eleverna kastar 89 gram mat per elev och vecka, en minskning med 7 procent sedan 2020.

Åtgärder som kostavdelningen arbetar med för att minska matsvinnet i skolan:

  • Erbjuda alternativrätter, allt fler kök i kommunen serverar dagligen två eller tre alternativ. Alternativrätterna består ibland helt eller delvis av rester från tidigare serveringar.
  • Erbjuda försäljning av matöverskott för de som har tillgång till kommunens restauranger. Exempelvis kan elever och personal köpa med sig mat efter avslutad servering, som annars skulle ha blivit matsvinn.
  • Lokala anpassningar av matsedeln genom att köket kan byta ut maträtter som är mindre populära på just den skolan.

— Vi har kommit en bra bit på vägen mot målet att halvera matsvinnet men vi måste göra mer, och vi kommer fortsätta vårt arbete med att hitta fler sätt att minska matsvinnet, säger Frida Ingelsson.

Diagram över tallrikssvinn i skolan, som visas med blå staplar mot vit bakgrund och med grå text.

Bilden visar tallrikssvinnet år 2021 på respektive skola/elev/vecka, genomsnitt 89 g.

Publicerad: