Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Lämna klagomål eller synpunkt på verksamhet

Bra att veta

Har du förslag på förändringar och förbättringar är du välkommen att lämna dem till kommunen. Är det något som inte är bra i den service du får, vill vi gärna veta det för att kunna göra förbättringar. Delge oss dina synpunkter, positiva såväl som negativa.

Om din synpunkt inte gäller något av de områden som har ett speciellt formulär för synpunktshantering kan du istället skicka e-post till den förvaltning eller det bolag som ansvarar för just den verksamheten.

Vad händer med mina åsikter?

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Tänk på att din synpunkt och dina uppgifter som registreras hos kommunen blir en allmän handling. Det innebär att alla som begär det kan få ta del av handlingen, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.