Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Medborgardialog

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun ska vara ett tryggt och hållbart samhälle. För att säkerställa detta krävs tillit och ett gemensamt ansvar för att identifiera både behov och lösningar. I ett pilotarbete utvecklar nu Örnsköldsvik en modell för medborgardialog som ska skapa kontaktytor mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstepersoner med syfte att öka utbyte och delaktighet i ett gemensamt samhällsbygge. Något som också syftar till att stärka den lokala demokratin över tid.


Örnsköldsviks modell för medborgardialog bygger på möten, samtal och dialog mellan förtroendevalda och de som bor, vistas och verkar i Örnsköldsviks kommun. Det är en modell för att tillsammans dela erfarenheter och perspektiv och samtidigt utforska och identifiera lösningar. Den förutsätter att både de förtroendevalda och de som bor, vistas och verkar i Örnsköldsviks har beredskap och kunskap om hur de kan lyfta frågor och tidigt skapa en dialog.

Örnsköldsviks modell för medborgardialog ska formas, utvecklas och provas under hösten 2021 och våren 2022 tillsammans med tre pilotområden. De är Anundsjö, Valla och kommunala pensionärsrådet.

Ta gärna del av arbetet i respektive pilotgrupp.

Kontakt

Camilla Larsson

Demokratisamordnare

Telefon: 0660 - 886 45

E-post: camilla.larsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)