Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommuns logotyp

Kommunala bolag

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun har fem aktiva dotterbolag samlade under moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB som ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodrets styrelse utses av kommunfullmäktige. I Rodretkoncernen ingår dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och Örnsköldsvik Airport AB.

Moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik ABs övergripande mål är att stödja Örnsköldsviks kommuns utveckling utifrån politikernas vision och mål. Bolaget ska genom samordning verka för att ägaren får ekonomisk avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Bolaget ska också stödja dotterbolagen att uppnå visioner och mål, grundat på en samsyn till gagn för kommuninvånarnas bästa.

Ordförande i Rodret: Per Nylén (S)
VD i Rodret: Pär Lindberg

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)