Viktig information om coronapandemin

Kommunstyrelsen

Bra att veta

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i de ärenden som kommunfullmäktige fattar beslut om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, samt fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kommunstyreslen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Så här många platser (mandat) har respektive parti under nuvarande mandatperiod som sträcker sg fram till 14 oktober 2022:

● Socialdemokraterna 7 mandat
● Centerpartiet 3 mandat
● Moderaterna 2 mandat
● Kristdemokraterna 1 mandat
● Vänsterpartiet 1 mandat
● Sverigedemokraterna 1 mandat

Kommunstyrelsen har tre utskott bestående av förtroendevalda: arbetsutskottet, förhandlingsdelegationen och ekonomiberedningen. Utskotten har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen styr kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)