Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Koulut ja koulutus

Kunnan koulutushallinto vastaa kunnan kaikkien koulumuotojen toiminnasta esikoulusta aikuiskoulutukseen. Kunnassa on myös vapaakouluja esikoulusta lukiotasolle.

Esikoulu
Esikoulussa pienimmät lapset pääsevät osallisiksi opetustoiminnasta koulutetun henkilökunnan johdolla. Esikoululla on oma opetussuunnitelmansa.

Kaikilla 1–5-vuotiailla lapilla on oikeus esikoulupaikkaan, jos vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos vanhemmat eivät taas ole töissä hoitaakseen vastasyntynyttä, on vanhemmalla lapsella oikeus käydä esikoulua 15 tuntia viikossa. Tämä on voimassa silloin kun vanhemmat ovat työnhakijoita.

Töissä olevat tai opiskelevat vanhemmat maksavat esikoulupaikasta. Maksu lasketaan vanhempien yhteenlaskettujen tulojen pohjalta.

Kaikilla 3–5-vuotiailla lapsilla on oikeus 15 tunnin maksuttomaan opetustoimintaan viikossa, ns. yleiseen esikouluun, riippumatta siitä, ovatko vanhemmat töissä vai ei. Yleinen esikoulu on käytettävissä 1. syyskuuta–31. toukokuuta.

Jos haluat hakea esikoulupaikkaa, voit tehdä sen kunnan verkkosivun verkkopalvelusta linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan (lomake on ruotsiksi). Voit myös soittaa kunnan puhelinvaihteeseen 0660 – 880 00, jossa henkilökunta auttaa sinua löytämään hakemuksen vastaanottavan henkilön.

Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan.

Esikoululuokka
Kunta lähettää vanhemmille tarjouksen esikoulupaikasta sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Esikoululuokka on vapaaehtoinen, ja sen tarkoituksena on innostaa lasta oppimaan uusia asioita sekä luoda perusta tulevalle koulunkäynnille.

Peruskoulu
Kaikkien lasten tulee Ruotsissa aloittaa koulu sinä vuonna, jona he täyttävät 7 vuotta.  Peruskoulu on 9-vuotinen  ja kouluvelvollisuus on voimassa, kunnes lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Kunnassa kirjoilla olevat lapset saavat kutsun koulun aloittamiseen lapsen täyttäessä 7 vuotta. Ellei vanhemmilla ole erityisiä toivomuksia, lapsi sijoitetaan lähimpänä kotia olevaan kouluun.

Jos muutat kuntaan lapsesi ollessa kouluiässä, sinun pitää itse ottaa yhteys asuinalueellasi olevan koulun kansliaan. Ellet tiedä, minkä koulun alueeseen kuulut, soita kunnan puhelinvaihteeseen  0660-880 00, niin saat apua.

Vapaa-ajankoti
Vapaa-ajankoti on tarkoitettu 6–13-vuotiaille lapsille, joita pitää valvoa ennen koulupäivää tai sen jälkeen. Koulutettu henkilökunta suunnittelee toiminnan koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Vapaa-ajankoti on usein itse koulussa tai sen välittömässä läheisyydessä. Vanhemmat maksavat tietyn maksun vapaa-ajankotipaikasta.

Paikkaa vapaa-ajankodissa voi hakea lomakkeella kunnan verkkosivustoltaPDF (lomake on ruotsiksi). Voit myös soittaa kunnan puhelinvaihteeseen 0660-880 00, niin saat apua hakemuksesi vastaanottavan henkilön löytämiseen.

Kulttuurikoulu ja tekniikkakoulu
Kunnan kulttuuri- ja tekniikkakoulut ovat vapaaehtoisia toimintoja, joihin oppilaat voivat hakea osallistuakseen niihin kouluajan ulkopuolella.

Erityiskoulu
Ylimääräistä tukea koulunkäynnilleen tarvitsevat oppilaat voivat ensisijaisesti saada sitä ensisijaisesti lähimpänä kotia olevasta koulusta. Oppilaille, joilla on kattavampi toimintaeste, voidaan selvityksen jälkeen ja vanhempien esittämien toivomusten pohjalta myöntää paikka erityiskoulussa. Lääketieteelliset, psykologiset, pedagogiset tai sosiaaliset syyt voivat olla pohjana arvioille, jonka mukaan erityiskoulupaikan katsotaan takaavan oppilaalle parhaat kehitys- ja oppimismahdollisuudet.

Lukiokoulu
Lukiokoulu on vapaaehtoinen koulumuoto, mutta useimmat nuoret päättävät jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen.

Lukiokoulutukset ovat kolmivuotisia. Valittavana on joko teoriaan tai käytäntöön suuntautuvia koulutuksia.  Urheilulukio antaa eliittiurheiluun panostaville nuorille mahdollisuuden urheiluharjoituksiin normaalien opintojen ohella.

Örnsköldsvikin kunnan lukio koostuu Parkskolanista ja Nolaskolanista. Nämä molemmat yksiköt tarjoavat sekä teoreettisiin tai käytännön valmiuksiin suuntautuvia koulutuksia. Eliittitasolle tähtäävillä urheilijanuorilla on mahdollisuus hakea urheilulukioon, joka antaa mahdollisuuden harjoitella normaalien opintojen ohessa.

Korkeampi koulutus
Campus Örnsköldsvik tarjoaa toisaalta ammattikorkeakoulukoulutuksia, toisaalta yliopistokoulutuksia ja tutkimusta yhteistyössä Uumajan yliopiston kanssa. Sen lisäksi on mahdollisuus opiskella muiden koulujen kursseja etäopintoina.

Campus sijaitsee Örnsköldsvikin keskustassa, lähellä busseja ja junia. Opiskelijoille taataan asunto, mutta he maksavat itse vuokransa.

Aikuiskoulutus ja tietojen validointi
Aikuisilla, joilla ei ole perus- tai lukiokoulua vastaavia tietoja, on mahdollisuus täydentää opintojaan. Örnsköldsvikissä kirjoilla oleva voi hakea kunnan aikuiskoulutukseen sen vuoden syksystä lähtien, jona hän täyttää 20 vuotta. Opetus on ilmaista perustasolla. Lukiotasolla oppilaan on itse kustannettava opetusmateriaali ja kirjallisuus.

Jonkin toisen maan koulutusjärjestelmässä  tai muulla tavoin pätevyyden hankkineella on mahdollisuus saada tietonsa validoiduiksi. Validoinnin jälkeen henkilö voi saada todistuksen koulutuksestaan ja ansiolistastaan. Ota yhteys aikuiskoulutukseen: 0660-889 00.

Kansallisten vähemmistöjen äidinkieli
Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on oikeus äidinkielen opetukseen virallisilla vähemmistökielillä suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš. Tämä koskee myös oppilaita, joilla ei ole perustietoja kielestä, ja riippumatta siitä, onko kieli päivittäinen käyttökieli kodissa tai ei. Vaatimuksena ei ole myöskään se, että kielen opiskelua varten pitäisi olla minimimäärä ilmoittautuneita. Edellytyksenä kunnan mahdollisuuksille tarjota äidinkielen opetusta kielessä on sopivan opettajan löytäminen.

Oppilaat voivat lukea vähemmistökieltä joko ensimmäisenä tai toisena kielenään. Ensimmäisen kielen kurssisuunnitelma on suunnattu perustiedot kielessä jo omaaville oppilaille, joiden kodissa kieltä käytetään päivittäisenä käyttökielenä. Toisen kielen kurssisuunnitelma on suunnattu aloittelijoille ja oppilaille, joilla ei ole perustietoja kielestä.

Kansallisen vähemmistökielen lukemiseksi lukiotasolla oppilaalta vaaditaan hyvät tiedot tästä kielestä.

Kunta voi tarjota esikoululuokalla äidinkielen tukea vähemmistökielessä yhtenäisenä osana tavallista oppilasryhmää ja -toimintaa.

Oppilaan huoltajan tulee hakea oppilaalle äidinkielen opetusta. Koulun rehtori tekee päätöksen asiassa.

Yhteydenotot
Saadaksesi lisätietoja vähemmistöjen äidinkielen opetuksesta ota yhteys Karin Anderssoniin, Flerspråkigt centrum, 073-274 56 01 tai lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen flersprakigtcentrum@ornskoldsvik.se.

 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: