Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kunta ja politiikka

Örnsköldsvik on yksi Ruotsin 290 kunnasta. Kansan valitsemat poliitikot päättävät kunnan toiminnasta ja kuntalaisille antamasta palvelusta. Näitä ovat esimerkiksi koulu, vanhusten- ja vammaishuollot, sosiaalinen tuki, pelastuspalvelu, vapaa-aika, kadut, vesihuolto ja puhtaanapito.

Yleiset vaalit
Joka 4. vuosi pidetään yleiset vaalit. Tällöin Örnsköldsvikin asukkaat valitsevat kunnanvaltuustoon haluamansa poliitikot. Kaikki vähintään 18-vuotiaat ja väestökirjoilla kunnassa olevat saavat äänestää kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin. Se päättää veroista, kunnan toiminnan yleisistä tavoitteista ja budjetista sekä valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus johtaa, koordinoi ja valvoo kunnan toimintaa. Sillä on myös poliittinen vastuu kunnan kehittämisestä ja taloudesta. Kunnanhallitus jättää ehdotuksia asioista, joista kunnanvaltuusto päättää, ja vastaa päätösten toteuttamisesta.

Lautakunnat
Kunnan lautakunnilla on poliittinen vastuu  kuntalaisiin suunnatusta toiminnasta. Kullakin lautakunnalla on hallintoelin, jossa virkamiehet huolehtivat lautakunnan tekemien päätösten toimeenpanosta.

Koulutuslautakunta vastaa esikoulusta, vapaa-ajankodista, kulttuuri-, tekniikka- ja peruskouluista, lukiosta, aikuiskoulutuksesta ja ruotsia maahanmuutajille -opetuksesta.

Yhteiskuntarakennuslautakunta vastaa kulttuurista, vapaa-ajasta, rakentamisesta, ympäristöstä, terveydestä, liikenteestä, kaduista, puistoista ja pelastuspalvelusta.

Erityishuoltolautakunta ja humanitaarinen lautakunta jakavat vastuun tuen, hoidon ja hoivan antamisesta tarpeen mukaisesti. Tässä voi olla kyse  vanhustenasuntolasta, toimintaesteisille annettavasta tuesta ja psyykkisen sairaalloisuuden aikana annettavasta tuesta. Siinä voi myös olla kyse tuesta kaltoin kohdelluille lapsille, tilapäisestä taloudellisesta avusta, avusta väärinkäytöstä tai vastaavasta selviytymiseen.

Kunnalliset yhtiöt
Örnsköldsvikissä on kunnallisia yhtiötä, jotka vastaavat vedestä, viemäreistä, jätehuollosta ja kierrätyksestä (Miva), asunnoista (Övikshem), energiasta (Övik energi), lentokentästä (Övik Airport) sekä satamatoiminnasta (Örnsköldsviks hamn och logistik).

Sidan uppdaterades

2018-09-10

Sidansvarig: