Du är här:

Parter och ansvarsfördelning inom flyktingmottagning

Inom mottagandet av nyanlända samverkar ett antal olika aktörer. Här kommer en kort summering av de olika aktörernas roller.

Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden. Migrationsverket matchar och anvisar nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. Det vill säga kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige och de asylsökande som har fått uppehållstillstånd som behöver hjälp med bosättning. Myndigheten beslutar också om statlig ersättning till kommuner och regioner.

Migrationsverket beräknar i sina prognoser hur många personer som har behov av hjälp med bosättning i en kommun. Prognoserna ligger till grund för länstalen som regeringen beslutar.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända. De ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer.

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Regionena ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den nyanlände samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Civilsamhället deltar i olika omfattning beroende på vilka aktörer som finns lokalt. De frivilliga organisationerna fyller en viktig roll, speciellt för aktiviteter efter arbetstid.

Sidan uppdaterades

2020-09-02

Sidansvarig: