Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tolk

För att undvika missförstånd mellan den enskilde och myndigheten bör en myndighet, enligt förvaltningslagen §8, anlita tolk när någon inte behärskar det svenska språket. Det är personalen vid myndighet eller företag som ansvarar för att tolk anlitas. Kostnaden betalas av den som anlitat tolken.

Att tänka på vid användning av tolk

  • Planera samtalet i god tid. Tänk på att det tar dubbelt så lång tid som ett samtal utan tolk.
  • Tala i jagform i korta meningar direkt till din besökare.
  • Tänk på att använda korrekt svenska. Undvik svåra ord och facktermer.
  • Använd inte anhöriga, barn eller vänner som tolkar. De är inte opartiska och har inte tystnadsplikt.
  • Tolken måste tolka allt som sägs.

Vad krävs av en tolk

  • Tolken arbetar under sträng sekretess.
  • Tolken måste kunna både svenska och tolkspråket samt ha en god utbildningsnivå.
  • Tolken måste gå de utbildningar som tolkförmedlingen kräver
  • Tolken måste avsäga sig uppdraget om han eller hon är jävig.

Sidan uppdaterades

2019-03-08

Sidansvarig: