Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Du är här:

Teckenspråk

Förskola och fritidshem

Grundskola med förskoleklass

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Stöd till anhöriga

Stöd och service i hemmet

Anpassade boendeformer

Funktionsnedsättning

Kommunal hälso- och sjukvård

Familjer och enskilda

Missbruk, beroende och våld

Fritid och kultur

Arbete och företagande

Bo och bygga

Kommunikationer och resor

Kommun och politik

Kontakt med kommunen