Du är här:

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Trafik och parkavdelningen får sedan 2018 inte tillåta blomlådor i de bostadsområden där hastigheterna har blivit sänkta till 30 km/h. När det gäller tillstånd för blomlådor kommer kommunen att utvärdera resultatet av hastighetsförändringen när hela hastighetsplanen genomförts och en oberoende utredning av resultatet genomförts.

Information om hastighetsplanen finns på denna länk:
Hastighetsplan

Samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar för tillstånd finns på följande länk: Samhällsbyggnadsnämndens kriteriedokument för blomlådorPDF

Sidan uppdaterades

2020-03-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik och parkavdelningen
skicka e-post

Christine Åström
Trafikhandläggare
0660 - 884 07
Skicka e-post

Annika Lind
Trafikhandläggare
0660 - 888 23
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter