Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Gymnasieelevers elevresor

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. För att ha rätt till resebidrag ska färdvägen mellan bostaden och skolan vara minst 6 km. Du som har inackorderingstillägg får inte resebidrag.

Ungdomskort

I Örnsköldsviks kommun erbjuds resebidrag i form av busskort för att ta sig till och från skolan. Alla barn och ungdomar som är 7-19 år och vistas varaktigen i Örnsköldsviks kommun kan ansöka om ett ungdomskort. Med kortet kan du resa gratis med linjelagd busstrafik inom hela kommunen, så mycket du vill.

Här anmäler du att du vill ha ett ungdomskort.

Elever som är äldre än 19 år har rätt till resebidrag till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Ansökan om resebidrag för elever i gymnasiet görs här.

Reseersättning utöver busskort

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant reseersättning. Örnsköldsviks kommun ersätter gymnasieelever som har längre gångavstånd än 6 km till busshållplats med kontantersättning. Du som har inackorderingstillägg kan inte beviljas reseersättning.

Ersättningens storlek utgår från Din Turs taxa för periodkort 30 dagar för barn/skolungdom. Se belopp på https://www.dintur.se/prislista/länk till annan webbplats

Ersättningen utgår som högst med 1/30 av prisbasbeloppet per månad. Ersättningen utbetalas en gång per termin och för max fyra månander på hösten och fem månader på våren. Utbetalningsdatum är 27:e oktober och den 27:e mars. Utbetalning sker inte retroaktivt.

Ansökan om reseersättning utöver resebidragPDF görs inför varje termin på denna blankett. Du kan välja på att skriva ut blanketten och antingen skicka in den via vanlig post eller scanna in den och maila den till skolskjuts@ornskoldsvik.se.

Ansökan skickas till:

Samhällbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik

Regelverk

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.  
Örnsköldsviks kommuns föreskrifter och villkorPDF för elevresor.

Sidan uppdaterades

2021-02-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Handläggare
0660-880 05
Skicka e-post