Du är här:

Transportdispenser

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten. I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på Transportsstyrelsens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid tunga transporter med last krävs ett avsändarintyg, där avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd och höjd) samt vikt på lasten. Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.

Här hittar du blankett för ansökan om dispens.PDF

Här hittar du blankett för avsändarintyg.PDF

Här hittar du blankett för färdvägsintyg.PDF

Ansökningsblankett för transportdispens i Örnsköldsviks kommun skickas tillsammans med eventuellt kompletterande handlingar till transportdispens@ornskoldsvik.se eller med post till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Vikingagatan 38  
891 88 Örnsköldsvik

För tillståndet tar kommunen ut en avgift.
Här kan du ta del av mer information om avgift för transportdispenserPDF

Anmälan om dispens på enskild väg

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter, på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik. Anmälan görs kostnadsfritt via e-tjänsten:

Anmälan om ökad trafik på enskild väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktbegränsning för enskilda vägar

De enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun ansvarar för viktbegränsas under tjällossningsperioden. Under 2018 kommer dessa vägar att viktbegränsas med en maximal totalvikt på 4 ton från början av april (beroende på hur vintern/våren närmar sig) och vanligtvis fram till midsommar. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas.

Begränsningen innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.

Dispens under viktbegränsningsperiod

Transporter kan beviljas dispens. Ansökan om att få genomföra transporter ska skickas in till kommunen via det webbformulär som finns i högerspalten. En avgift enligt fastställd taxa (320 kr) tas ut för varje dispensbeslut.

Ansökan om dispens för tung transport på enskild väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportören ansvarar för att ansöka om dispens och normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. Transportören ansvarar för att en giltig dispenshandling finns i fordonet under transporten. Transportören ska rekognosera färdvägen innan färd. De skador som finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto och transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador. Kommunen ska omedelbart informeras om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats.

Ansöka om dispens på enskild väg under period med nedsatt bruttovikt via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Christine Åström, tel 0660- 884 07 angående frågor om transportdispenser.

Sidan uppdaterades

2018-12-07

Sidansvarig: