Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

Kultur i kommunen

******************************************************************************************

Öppet samråd för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Öppna samråd med nationella minoriteter hålls regelbundet för att planera språk och kulturprogram. Under rådande omständigheter ställer vi in samrådet som var planerat till den 2 Juni. Örnsköldsviks kommun sätter in ett extra samråd den 18 Augusti kl 18-20 på Sliperiet för att kunna planera höstens aktiviteter För frågor kontakta Bettan Edberg tel 0660-88364

******************************************************************************************

Örnsköldsviks Kommun Kultur & Fritid stöttar

"DISTANZERS - Utanför-ditt-fönster-turné"

Distanzers sprider glädje bland ädre som blivit isolerade i dessa Coronatider. Distanzers uppträder utanför äldreboenden och även i trädgården hos de äldre. Distanzers är Magdalena Eriksson, Evelina Eriksson & Christian Cuadra de har hittills gjort ett 15-tal konserter runt om i Örnsköldsviks Kommun. De som stöttar denna turnë är Örnsköldsviks Kommun, Kulturens Bildningsverksamhet, Örnskäldsviks Folkmusikförening & Riksförbundet Folkmusik & Dans

******************************************************************

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Arrangemangen är en del av Örnsköldsviks kommuns arbete med det förstärkta skyddet för det finska & samiska enligt gällande lagstiftning.

Sidan uppdaterades

2020-05-21

Sidansvarig: