Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Förskolebarn

För dig som har vårdnaden om barn i förskoleåldern, 1-5 år.

Skolelever

För dig som har vårdnaden om barn i skolåldern, 6-16 år, eller själv är elev.

Gymnasieelever

För dig som ska börja gymnasiet, är gymnasieelev eller som är förälder.

Vuxenstuderande

För dig som vill studera eller studerar som vuxen.

Eftergymnasial utbildning

Fristående verksamhet

För dig som driver eller vill starta fristående skolverksamhet.