Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Program gymnasiesärskolan

Fastighet, anläggning och byggnation

För dig som vill arbeta med bygg, verkstadsarbete och ha kunskap i att köra fordon. Utbildningen ger en allmän grund för att söka arbete inom till exempel fastighetsskötsel.

Hälsa, vård och omsorg

För dig som vill arbeta inom serviceyrkena vård och omsorg samt barn och ungdom.

Programmet innehåller utbildning i matlagningskunskap, hjälpa till vid frukost, lunch och mellanmål på förskola, fritidsverksamhet samt äldreboenden, olika behov av vård och omsorg, barns utveckling och om omgivningens betydelse. Teoretiska och praktiska moment ingår.

Hantverk och produktion

För dig som vill arbeta med att skapa i trä och tillverka möbler utifrån ritningar som du själv tagit fram.

Utifrån ritningar lär du dig tillverka produkter som varierar från stolar, bord och skåp till avancerade inrednings-snickerier. Att välja rätt material, mäta rätt och ställa in maskinerna riktigt är grundläggande för bra produkter och en viktig del i utbildningen.

Efter genomförd utbildning har du kunskaper för att söka arbete inom träindustrin såsom snickerier, sågverk, husfabriker, bostads- och lägenhetsservice och byggvarubutiker.

I 22 veckor under åk 2- 4 är du ute på arbetsplatsförlagd praktik. Syftet är att tillämpa kunskaperna och orientera sig om arbetsmarknaden.

Hotell, restaurang och bageri

För dig som vill arbeta med mat, hälsa och service. Du kan välja mellan att söka programinriktningarna Storhushåll och restaurang, Bageri och café eller Hotell.

Inriktning storhushåll och restaurang
Du får kunskaper i att tillaga förrätter, huvudrätter och efterrätter. De får även kunskap i matsalsarbete.

Inriktning bageri och café
Du lär dig grunderna för bakning av till exempel vetebröd, matbröd, mjuka kakor, småbröd, tårtor och smörgåsar. Mat och bakverk erbjuds till försäljning i vår säljdisk.

Inriktning hotell
Utbildnigen ger dig kunskaper i att sköta och vårda inredning och utrustning inom hotell, restaurang och storhushåll.

Individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.