Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Låna läromedel och böcker i skolbiblioteken

Örnsköldsviks gymnasium har två skolbibliotek i skollokalerna Nola och Park.

För att låna böcker och annan media behöver du besöka valfritt bibliotek i Örnsköldsviks kommun och ansöka om ett lånekort. Lånekortet gäller på samtliga bibliotek i kommunen och är gratis. Du behöver legitimation för att ansöka.

I skolbiblioteken lånar du dina läromedel samtidigt som du har tillgång till alla böcker och annan media i kommunens bibliotekskatalog. Ta del av bibliotekskatalogen. Länk till annan webbplats.

Här kan du också sitta och plugga, få hjälp att hitta media för dina studier, få tips om nyutkomna böcker och lära mer om källkritik.

Läromedel som du lånar på Nola och Park ska lämnas tillbaka där du lånat dem.

Skolbibliotekets syfte är att främja elevers lärande i enlighet med läroplanernas mål och det finns biblioteksråd som samverkar för utveckling av verksamheten.