Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommuns logotyp

Program gymnasiet

Örnsköldsviks gymnasium har många olika program i form av yrkesprogram, gymnasial lärlingsutbildning, högskoleförberedande program, gymnasiesärskolans program och idrottsutbildningar. Hos oss hittar du även Introduktionsprogram.

Inriktningar och yrkesutgångar

Pedagogisk och socialt arbete
Här lär du dig pedagogiskt ledarskap; hur man planerar, genomför och utvärderar pedagogisk och social verksamhet. Inriktningen ger dig kunskaper om människans utveckling och lärande. I din yrkesexamen får du fyra yrkesutgångar och kan arbeta som barnskötare i förskola, elevassistent i skola, personlig assistent och stödassistent på LSS-boende (gruppbostad, servicebostad) eller daglig verksamhet.

Fritid och hälsa
Här lär du dig praktiskt ledarskap, hur man planerar, genomför och utvärderar aktiviteter. Inriktningen ger dig kunskaper kring idrott, fritid och friskvård. Inom Fritid och hälsa väljer du någon av följande yrkesutgångar:

Träningsinstruktör
Du får kunskaper inom träningslära och lär dig att hålla i personlig träning samt gruppträning. Du lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter inom gymverksamhet. Du gör APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ett gym.

Badpersonal
Du får kunskaper om hur anläggningen drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Paradiset - upplevelsebad.

Idrottsplatspersonal
Du får kunskaper hur anläggningen drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom vaktmästeri på en idrottsanläggning.

Fritidsgårdspersonal
Du får kunskaper hur fritidsgårdar drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en fritidsgård.

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning

Under 16 veckor kommer du göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får lära dig mer om yrket och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats. Under APL-perioderna tränar du bland annat ledarskap, kommunikation, bemötande och att ta initiativ och ansvar.

I årskurs ett gör du fyra veckors APL antingen på en förskola eller hos en idrottslärare.
I årskurs två gör du 4 + 4 veckors APL inom den yrkesutgång du har valt.
I årskurs tre gör du fyra veckors APL inom den yrkesutgång du har valt.

 

Du kan läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

Inriktning
Fritid och hälsa 300 poäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
Fritids- och idrottskunskap 100 p

Programfördjupning 600 poäng
Träningsinstruktör
Idrott och hälsa 2 100 p
Aktivitetsledarskap - Personlig träning 100 p
Aktivitetsledarskap - Gruppträning 100 p
Träningslära 1* 100 p
Träningslära 2/Mental träning 100 p
Naturguidning* 100 p

Badpersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap -
Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap – Badpersonal 100 p
Bad- och friskvårdsanläggningar 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Naturguidning* 100 p

Fritidsgårdspersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap - Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap -
Idrotts- o friskvårdsaktiviteter 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Fritidsmiljöer och arenor 100 p
Naturguidning* 100 p

Idrottsplatspersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap - Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap - Idrotts- och
friskvårdsaktiviteter 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Fritidsmiljöer och arenor 100 p
Naturguidning* 100 p

Inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete 300 poäng
Pedagogiskt arbete 200 p
Socialt arbete 100 p

Programfördjupning 600 poäng
Barnskötare /elevassistent/ personlig
assistent/stödassistent
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Naturguidning* 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Barns lärande och växande* 100 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar
Husbyggnad
Mark och anläggningen
Måleri

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs två har vi APL (arbetsplatsförlagt lärande) två dagar i veckan hela läsåret. Blir man målare, golvläggare eller plattsättare har man en lärlingsplats med utbildningskontrakt istället för APL.
Under årskurs tre har vi APL tre dagar i veckan hela läsåret. Blir man målare, golvläggare eller plattsättare har man en lärlingsplats med utbildningskontrakt istället för APL.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever arbetat med:

 • Takbyten
 • Byggnation invändigt i hus
 • Olika renoveringar, t ex golvbyten
 • Kabelkanaler i betong
 • Förrådsbyggnation
 • Utbyggnad av sommarstuga
 • Badrumsrenovering

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning, bra lärare och intressant undervisning. Man sitter aldrig still utan det händer roliga saker hela tiden.

Så här säger lärarna
Gemenskapen är fantastisk på byggen. Det börjar på utbildningen men samma gemenskap fortsätter i arbetslivet. Du blir en allkonstnär.
Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Efter utbildningen gör du din lärlingstid som är 36 månader. Du kan jobba med allt ifrån allsidig snickare i ett litet företag till specialist på ett stort bygge. Med några års erfarenhet kan du starta eget eller vara konsult och rådgivare.

 • Träarbetare
 • Golvläggare
 • Plattsättare
 • Målare
 • Mark- och anläggningsarbetare


Du kan läsa mer om Bygg- och anläggningsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Bygg och anläggning 1 200 p
Bygg och anläggning 2 200 p

Inriktning
Husbyggnad 700 poäng
Husbyggnadsprocessen 200 p
Husbyggnad 1 100 p
Husbyggnad 2 200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 p

Programfördjupning 500 poäng
Träarbetare

Trä 1 - stommar 100 p
Trä 2 - beklädnad 100 p
Trä 3 - montage 100 p
Betong 1 - lågform och
platta på mark 100 p
Elementmontering alt. Svenska 2 100 p

Betongarbetare
Betong 1 - lågform och
platta på mark 100 p
Betong 2 – väggar och pelare 100 p
Betong 3 - bärlag 100 p
Trä 1 - stommar 100 p
Elementmontering alt. Svenska 2 100 p

Golvläggare
Golvläggning 1 100 p
Golvläggning 2 - våtrum 100 p
Golvläggning 3 - trä och laminat 200 p
Elementmontering alt. Svenska 2 100 p

Inriktning
Mark och Anläggning 500 poäng
Anläggningsprocessen 200 p
Anläggning 1 100 p
Anläggning 2 200 p

Programfördjupning 800 poäng
Anläggare
Anläggning - gröna ytor 200 p
Anläggning - ledningsbyggnad 200 p
Anläggning - stensättning 100 p
Anläggning - vägbyggnad
alt. Matematik 2a 100 p
Anläggning - vägbyggnad 100 p
Elementmontering alt.Svenska 2 100 p

Inriktning
Måleri 400 poäng
Måleriprocessen 200 p
Måleri 1 200 p

Programfördjupning 800 poäng
Byggnadsmålare
Måleri 2 200 p
Måleri 3 200 p
Måleri 4 200 p
Tätskikt våtrum 100 p
Lackeringsteknik alt. Svenska 2 100 p

Individuellt val 200 poäng
Här kan du välja att läsa kurser för att få
allmän behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktningar och yrkesutgångar
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som har en tydlig identitet i företagsekonomi och juridik. I årskurs ett får du läsa kurserna privatjuridik och företagsekonomi som båda är en instegskurs i respektive ämne, på så sätt görs ditt kommande inriktningsval inför årskurs två enklare och du kan fatta beslut om inriktning med bra grunder.

Båda inriktningarna har många års erfarenhet av elever med specialidrott vilket gör att det är ett program som fungerar bra att kombinera med NIU.

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Ekonomi
Om du väljer inriktningen ekonomi kommer din tyngdpunkt att vara i ämnet företagsekonomi, men du läser också matematik 3b och Entreprenörskap och företagande där du får lära dig allt om att driva ett företag inom ramen för Ungt Företagande. Programfördjupningar erbjuds inom marknadsföring, ledarskap och organisation och språk.

Juridik
Juridikinriktningen erbjuder ytterligare kurser inom ämnet juridik som affärsjuridik och rätten och samhället och precis som på ekonomiinriktningen ingår kursen Entreprenörskap och företagande där du får lära dig allt om att driva ett företag inom ramen för ungt Företagande. Programfördjupningar erbjuds inom kriminologi, ledarskap och organisation, matematik och språk.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever arbetat med:

 • Kostnaderna för skogsbränderna i Örnsköldsvik 2018
 • Människohandel - en jämförelse mellan Sverige och Sydostasien
 • Hedersrelaterat våld och förtryck - En kvalitativ studie med syfte att analysera den kommande lagstiftningen om Hedersförtryck
 • Samtyckeslagen
 • Diskriminering mellan kön inom idrott
 • Våld i nära relationer

Så här säger eleverna
Det är ett brett och allsidigt program som passar mig som inte riktigt vet vad jag ska göra efter gymnasiet, samtidigt som jag får med mig mycket bra kunskap och värdefull kunskap inom tex privatjuridik om är bra att ha med sig i verkligheten.

Ekonomiinriktningen har gjort mig ännu mer intresserad av ekonomi så jag vill gärna läsa vidare inom just ekonomi och det är skönt att veta vad jag vill arbeta med i framtiden.

Ekonomiprogrammet är ett brett program är det bästa att välja när man inte riktigt vet vad man vill göra i framtiden vilket vad fallet för mig när jag började, nu vet jag att jag vill söka till lärarutbildningen och de möjligheterna har jag efter tre år på ekonomiprogrammet.

Så här säger lärarna
Ekonomiprogrammet ger eleverna en bred grund att ta sig vidare med ut i livet. De allra flesta av våra elever planerar att studera vidare efter gymnasiestudierna hos oss och vi förbereder eleverna på detta i vårt sätt att arbeta och lägga upp studierna. Samtidigt arbetar vi också mycket med värdegrundsfrågor och arbetar för att alla våra elever ska vara redo för livet efter gymnasiet, att bli goda samhällsmedborgare.

När eleverna har valt sina respektive inriktningar kan vi verkligen utforska kurserna inom inriktningarna och det är så kul att se hur elevernas intresse växer när de får läsa kurser som de verkligen är intresserade av.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Många av eleverna planerar att studera vidare på högskola eller universitet direkt efter utbildningen. En del väljer att gå vidare med ytterligare ekonomi- eller juridikutbildning medan andra väljer helt andra vägar såsom till lärarutbildning eller polisutbildning. Andra elever väljer att resa och skaffa sig mer livserfarenhet innan de beslutar sig för att ta nästa steg som kan innebära både arbete och vidare studier. Eftersom utbildningen är så pass bred finns det många alternativ att välja på. Många av eleverna fastnar verkligen för att driva eget företag eftersom de får med sig den erfarenheten i kursen entreprenörskap och företagande där de får starta och driva sitt eget företag inom ramen för Ungt Företagande.

 

Du kan läsa mer om Ekonomiprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programensamma ämnen 350 poäng
Företagsekonomi 1 100 p
Moderna språk 100 p
Privatjuridik 100 p
Psykologi 1 50 p

Inriktning
Ekonomi 300 poäng
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p

Programfördjupning 300 poäng
Marknadsföring
Företagsekonomisk specialisering* 100 p
Entreprenörskap 100 p
Ledarskap och organisation/
Moderna språk* 100 p

Inriktning
Juridik 300 poäng
Affärsjuridik 100 p
Filosofi 50 p
Psykologi 2a 50 p
Rätten och samhället 100 p

Programfördjupning 300 poäng
Kriminologi
Samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Sociologi* 100 p
Ledarskap och organisation/
Matematik 3b/Moderna språk* 100 p

Individuellt val 200 poäng*

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar

 • Automation
 • Elteknik

Inriktningen Automation går att kombinera med Nationell Idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Under årskurs ett testar vi yrket under en vecka
Under årskurs två har vi APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sju veckor på hösten.
Under årskurs tre har vi APL under sju veckor på våren.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever arbetat med bland annat installation av el i friggebodar, upprättande av nätverk med servrar, Wifi och VLAN för separation mellan avdelningar, byggande av apparatskåp för interaktion mellan robot och PLC-system.

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning, bra lärare och intressant undervisning.

Så här säger lärarna
Du har världen som arbetsfält. Det är ett kreativt och utvecklande jobb med
mycket felsökning. Man har roligt på jobbet.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Om man går inriktning Elteknik måste man göra lärlingstid om 1600 timmar på ett installationsföretag. På inriktningen automation går man direkt ut till jobb.

Efter utbildningen kan man få jobb inom bland elteknik som installationselektriker, distributionselektriker, hissmontör och larmmontör eller inom automation som automationstekniker inom tillverkningsindustri, processindustri eller fastighet, Industrielektriker, robottekniker eller servicetekniker.

Om man vill vidareutbilda dig kan man läsa utbildningar mot till exempel elkonstruktör, automationsingenjör och vindkraftstekniker.


Du kan läsa mer om El- och energiprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Inriktning
Automation 400 poäng
Praktisk ellära 100 p
Mät- och styrteknik 100 p
Mät- och reglerteknik 100 p
Programmerbara styrsystem 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Automationstekniker
Elkraftteknik 100 p
Elmotordrivsystem 100 p
Industriautomation 100 p
Avhjälpande underhåll 1* 100 p
Mekatronik 2 100 p
Underhåll - mekatronik 100 p
Processreglering 100 p
Svets grund alt Engelska 6* 100 p

Inriktning
Elteknik, 500 poäng
Elkraftteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elinstallationer 200 p
Kommunikationsnät 1 100 p

Programfördjupning 700 poäng
Installationselektriker
Belysningsteknik 100 p
Data- och medianät 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Fastighetsautomation 1 100 p
Konstruktion 1 100 p
Larm-, övervaknings- och
Säkerhetssystem 100 p
Svets grund alt Engelska 6 100 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar och programfördjupning
I alla tre inriktningarna kan du välja mellan att läsa moderna språk och mer matematik, eller att ha fler kurser med någon estetisk inriktning; bild, dans eller musik.

Bild

 • Bild och form 1b​
 • Form​
 • Bild​
 • Formgivning 1​
 • Bild och form – specialisering​
 • Bildteori​
 • Fotografisk bild 1​

Dans

 • Dansteknik 1​
 • Dansteknik 2​
 • Dansgestaltning 1​
 • Koreografi​
 • Dansimprovisation och komposition​
 • Dansteori

Musik
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i olika typer av musicerande, både enskilt och tillsammans med andra, såväl teoretiskt som praktiskt.

 • Instrument eller sång 1 - En grundkurs i valt instrument/sång​
  Instrument eller sång 2 - En fortsättningskurs i valt instrument/sång​
 • Ensemble med körsång - En grundkurs där du musicerar tillsammans med andra​
 • Musikproduktion 1 - En kurs där jobbar med att producera och bearbeta ljud på tillexempel dator​
 • Gehörs- och musiklära - En kurs där du lär dig musikens teori och utvecklar ditt gehör

Programmet går att kombinera med Lokal idrottssatsning (LIS).

Så här säger eleverna
Jag rekommenderar det estetiska programmet starkt då balansen mellan teoretiskt och praktiskt arbete har hjälpt mig att prestera bra i många ämnen. Jag har även lärt mig om att samarbeta och uppträda inför publik, vilket jag vet kommer hjälpa mig i framtiden. Utbildningen är rolig!

Det jag gillar med estet är att man kan vara sig själv och bli accepterad.

Jag valde att gå estet på grund av alla möjligheter man får. Dessa tre år har även visat sig vara en väldigt kul upplevelse eftersom man går med folk som har samma intressen som en själv. Och ifall att jag inte når det yrke jag vill är det en trygghet att jag kan utbilda mig till nästan vad jag vill på högskolan efteråt.

Man får väldigt stark gemenskap i klassen. Oavsett inriktning så är vi alla här av samma anledning. Att få arbeta med det vi älskar och utveckla våra kreativa sidor.

Så här säger lärarna
Att arbeta på Estetiska programmet är varmt, vänligt och utvecklande.

Det är fantastiskt att se elevers progression och utveckling över tid.

Det är givande att se våra elevers olika förmågor i så varierande kurser.

 

Du kan läsa mer om Estetprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b - kultur 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 150 poäng
Estetisk kommunikation 100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning
Bild och formgivning 400 poäng
Bild och form 1b 100 p
Bild 100 p
Form 100 p
Bildteori 100 p

Programfördjupning Bild 500 poäng
Bild o form - specialisering – Bild 100 p
Bild o form - specialisering – Form 100 p
Moderna språk / Fotografisk bild 1 100 p
Moderna språk / Matematik 2b /
Fotografisk bild 1 100 p
Formgivning 1 / Matematik 3b 100 p

Inriktning
Dans 400 poäng
Dansgestaltning 1 100p
Dansteknik 1 100p
Dansteknik 2 100p
Dansteori 100p

Programfördjupning Dans 500 poäng
Dansimprovisation och komposition100 p
Koreografi 100 p
Moderna språk / Fotografisk bild 1 100 p
Moderna språk / Matematik 2b /
Fotografisk bild 1 100 p
Dansgestaltning 2 / Matematik 3b 100 p

Inriktning
Musik 400 poäng
Ensemble med körsång 1 200 p
Gehörs- och musiklära 1 100 p
Instrument eller sång 1 100 p

Programfördjupning Musik 500 poäng
Instrument eller sång 2 100 p
Musikproduktion 1 100 p
Moderna språk / Instr el sång1 biinstr 100 p
Moderna språk / Matematik 2b /
Fotografisk bild 1 100 p
Ensemble 2 / Matematik 3b 100 p

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktningar

 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under åk 1 provar du på yrken inom vår bransch under två veckor på hösten.

På fordonsinriktningen har du APL tre dagar per vecka i åk 3. Då jobbar du inom den yrkesutgång du valt.

På transportinriktningen har du APL fem veckor åt gången minst tre perioder under åk 3. Då får du chans att prova olika arbetsplatser och olika yrkesinriktningar, t ex timmerbil, gods- eller grustransporter.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever till exempel arbetat med bland annat motorstyrningsoptimering, ombyggnation av bil utifrån egen konstruktion och driva fiktivt åkeri med riktiga uppdrag

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning, bra lärare och intressant undervisning. Man sitter aldrig still utan det händer roliga saker hela tiden.

Det är sköna dagar, kul med variation eftersom vi måste anpassa oss efter väder och de uppdrag vi får. Vi får veta när vi kommer till skolan vad vi ska göra så det påminner mycket om ett jobb och känns inte som en vanlig skola.

Så här säger lärarna
Fordon - Det är ett framtidsyrke. Finns inget yrke som har högre takt i den tekniska utvecklingen.

Transport - Spännande yrke med flera olika yrkesinriktningar och du kommer till en bransch med goda möjligheter till jobb. Vi försöker göra utbildningen så likt ett vanligt jobb som möjligt.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Arbetsmarknaden är god och de allra flesta väljer att stanna inom branschen inom den yrkesutgång man valt, endera som anställd eller genom att starta eget företag

Fordon - Några väljer att gå vidare till lackeringsarbete.

Du kan också bliförsäljare inom branschen, till exempel säljare av inredningar till bilar eller specifika verktyg.

Transport - Även om många fortsätter arbeta inom sin yrkesutgång finns det också de som fortbildar sig eller hittar sin yrkesroll som t ex transportledare, säljare, arbetsledare, lagerarbetare, lastplanerare.

 

Du kan läsa mer om Fordons- och transportprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden 200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p

Inriktning
Lastbil och mobila maskiner 400 poäng
Lastbilar och mobila maskiner -
Basteknik 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
verkstad och elteknik 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
service och underhåll 1 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
service och underhåll 2 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Lastbilsmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner -
Förbränningsmotorer 200 p
Lastbilar – chassi och bromsar 200 p
Lastbilar – system och diagnosteknik 1 100 p
Lastbilar – system och diagnosteknik 2 100 p
El och hybridfordon 1 100 p
Service och bemötande alt.
Engelska 6 100 p

Maskinmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner -
Förbränningsmotorer 200 p
Mobila maskiner - hydraulsystem 200 p
Mobila maskiner – system och
diagnosteknik 1 100 p
Mobila maskiner – system- och
diagnosteknik 2 100 p
El och hybridfordon 1 100 p
Service och bemötande alt.
Engelska 6 100 p

Inriktning
Personbil 400 poäng
Personbilar - basteknik 100 p
Personbilar - verkstad och elteknik 100 p
Personbilar – service och underhåll 1100 p
Personbilar – service och underhåll 2100 p

Programfördjupning 800 poäng
Personbilar - kraftöverföring 100 p
Personbilar – chassi och bromsar 100 p
Personbilar – system och
diagnosteknik 1 200 p
El- och hybridfordon 1 100 p
El- och hybridfordon 2 100 p
Personbilar – system och
diagnosteknik 2 100 p
Service och bemötande alt.
Engelska 6 100 p

Inriktning
Transport 500 poäng
Yrkestrafik 1a 200 p
Yrkestrafik 1b 300 p

Programfördjupning 700 poäng
Godstrafik 200 p
Godstransporter – specialisering
alt. Engelska 6 100 p
Maskinell godshantering 200 p
Fordonskombinationer -
Godstransporter 200 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng


Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs ett testar vi yrket under en vecka på hösten.

Under årskurs två har vi APL(arbetsplatsförlagt lärande) som lärling två dagar per vecka. Då får du en extra ersättning på 1000 kronor per månad.

Under årskurs tre har vi APL som lärling tre dagar per vecka. Då får du en extra ersättning på 1000 kronor per månad.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrke du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever gjort gymnasiearbeten inom områden som försäljning, service och marknadsföring.

Så här säger eleverna
Handelsprogrammet är bra för att det är lätt att få jobb efter utbildningen. Det går att kombinera med NIU (Nationell idrottsutbildning). Jag gillar handelsprogrammet för att det är ett praktiskt program. Det är praktik två dagar i veckan i tvåan och tre dagar i veckan i trean. Handelsprogrammet är bra för att man får 1000 kronor extra i månaden som lärling.

Så här säger lärarna
Handelsprogrammet passar dig som vill arbeta med människor, tänker dig ett serviceyrke, tycker om att sälja, vill lära dig om marknadsföring reklam och kommunikation eller funderar på att starta och driva ett företag i framtiden.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Med hjälp av de kontakter du skaffar dig som lärling ökar chanserna till att få anställning inom branschen direkt efter avslutade gymnasiestudier. Inom programmet får du öva dig på att ha kundkontakt och utveckla sociala relationer med människor, vilket kan vara till stor nytta inom arbetslivet i allmänhet. Om du är intresserad av fortsatta studier efter gymnasiet finns möjlighet att inom ramen för Handelsprogrammet läsa de kurser som behövs för allmän behörighet till högskola och universitet.


Du kan läsa mer om Försäljnings- och serviceprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet fr o m läsåret 2022/2023.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 900 poäng
Entreprenörskap 100 p
Personlig försäljning 1 100 p
Servicekunskap 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Branschkunskap inom handel 100 p
Handel och hållbar utveckling 100 p
Information och kommunikation 1 100 p
Inköp 1 100 p

Programfördjupning 700 p

Företagsekonomi 1 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Handel specialisering - Försäljning* 100 p
Handel specialisering - Marknadsföring* 100 p
Mat och butik 1 100 p
Besöksnäringen 100 p
Logistik 1 alt Engelska 6 100 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktningar
För närvarande finns frisör som inriktning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs ett testar vi yrket under en vecka på hösten och en vecka på våren

Under årskurs två har vi APL (arbetsplatsförlagt lärande) måndag och tisdag under fem veckor på hösten och fem veckor på våren. Då kan du även ta emot kunder.

Under årskurs tre har vi Lärling tre dagar per vecka under läsåret. Då jobbar du som frisör med stöd av handledare på salongen. Som lärling får du en extra ersättning på 1000 kronor per månad.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till.

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning, bra lärare och intressant undervisning. Man sitter aldrig still utan det händer roliga saker hela tiden.

Så här säger lärarna
Du har världen som arbetsfält. Det är kreativt och utvecklande jobb. Man har roligt på jobbet.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Färdighetsträning på salong innan du tar gesällprovet och blir behörig frisör. Med gesällbrevet i handen har du alla förutsättningar för att ta dig an vilken hårutmaning du vill, som anställd, öppna eget eller hyra en stol på en etablerad salong.

Du kan även jobba som färgtekniker eller säljare inom frisörbranschen.

Eller varför inte vidareutbilda dig för att även jobba med hair extension, som nageltekniker, make-up artist eller barberare.


Du kan läsa mer om Hantverksprogrammet med inriktning mot frisör, barberare och hår- och makeupstylist på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Entreprenörskap 100 p
Hantverk - introduktion 200 p
Tradition och utveckling 100 p

Inriktning
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 300 poäng
Frisör 1 200 p
Material och miljö 100 p

Programfördjupning 900 poäng
Frisör 2 200 p
Frisör 3 200 p
Frisör 4 200 p
Frisör 5 200 p
Frisör 6a 100 p

Individuellt val 200 poäng
Här kan du välja att läsa kurser för att få
allmän behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktningar

 • Svetsteknik
 • Produkt och maskinteknik

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs ett har vi skolförlagd undervisning i till exempel tillverkningsunderlag, svetsning, skärandebearbetning etc.

Under årskurs två har vi GLA (gymnasial lärlingsanställning) måndagar och tisdagar ute på ett företag där du som elev är anställd med lön.

Under årskurs tre har vi GLA (gymnasial lärlingsanställning) onsdag, tordag och fredag på ett företag där du som elev är anställd med lön.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom yrket.

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning, bra lärare och intressant undervisning. Man sitter aldrig still utan det händer roliga saker hela tiden.

Så här säger lärarna
Du har världen som arbetsfält. Det är kreativt och utvecklande jobb. Utvecklingsmöjligheterna inom yrket är stort.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Har du som elev visat att du har kunskapen och kunnandet som behövs i yrket så är möjligheten till ett arbete direkt efter skolan mycket stor.

 

Du kan läsa mer om Industritekniskaprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Industritekniska processer 1 100 p
Människan i industrin 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p
Produktionsutrustning 1 100 p

Inriktning
Produkt och maskinteknik 300 poäng
Datastyrd produktion 1 100 p
Produktionsutrustning 2 100 p
Produktutveckling 1 100 p

Programfördjupning 900 poäng
CNC-operatör metall
Cad 1 50 p
Cad 2 50 p
Cad/Cam 100 p
Datorstyrd produktion 2 100 p
Produktionsutrustning 3 100 p
Produktionsutrustning 4 100 p
Avhjälpande underhåll 100 p
Tillverkningsunderlag 1 100 p
Svets grund 100 p
Datorstyrd produktion 3 alt.
Engelska 6 100 p

Inriktning
Svetsteknik 400 poäng
Produktutveckling 1 100 p
Svets grund 100 p
Kälsvets 1 100 p
Tillverkningsunderlag 1 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Svetsare
Datorstyrd produktion 1 100 p
Avhjälpande underhåll 1 100 p
Industriteknisk fördjupn. 1 50 p
Industriteknisk fördjupn. 2 50 p
Produktionsutrustning 2 100 p
Kälsvets 1 (Tig) 100 p
Kälsvets 1 (Mig-Mag) 100 p
Stumsvets 1 (Mig-Mag) 100 p
Kälsvets 2 (Mig-Mag) alt.
Engelska 6 100 p

Individuellt val 200 poäng
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

Fyra olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.

Programinriktat val – för dig som:
vill gå ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. Du måste dock ha: Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
eller​
Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. ​

Sökbart

Språkintroduktion – för dig som:
nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller annan utbildning.
Kontakta Judit Kajhager, tfn 0660-889 55 eller Patrik Vestin, tfn 0660-883 47, för mer information.

Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.

Yrkesintroduktion – för dig som:
behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbetet parallellt med teoretiska studier. Utbildningen genomförs under lärlingslikande former vilket innebär att du är ute minst halva tiden på ett företag från år 2.
är nyanländ i Sverige och har som mål att komma in på arbetsmarknaden. Vi har speciellt anpassade utbildningsspår inom Industri, Restaurang och Vård. Kontakta Judit Kajhager för mer information.

Ej sökbart.

Individuellt alternativ – för dig som:
behöver få en ökad motivation att hitta en väg till vidare utbildning och/eller är till för dig som behöver behörighet för yrkesprogram inom gymnasieskolan.
behöver en individuell lösning, som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.

Ska utformas för enskild elev. Ej sökbart.

Inriktningar
Programmet passar för dig om du är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och matematik, gillar laborationer och problemlösning och vill ha en bred utbildning för vidare studier.

Naturvetenskap
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik.

Kurser på inriktningen:

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Naturvetenskap och samhälle
Inriktningen ger dig ett globalt perspektiv och du väljer ett naturämne att fördjupa dig i.

Kurser på inriktningen:

 • Geografi
 • Samhällskunskap 2
 • Biologi 2 eller fysik 2 eller kemi

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar att du har tillägnat dig kunskaper inom det naturvetenskapliga arbetssättet. Många elever har under de senaste åren valt att göra laborativa studier men andra har valt att göra även andra typer av studier. Årligen har vi även elever som gör sina gymnasiearbeten i samarbete med Umeå universitet eller med företag på orten.

Så här säger lärarna
Det som kännetecknar naturvetenskaps programmet är den positiva stämningen, där elever och lärare ser och hör varandra. Få stunder är lika roliga som de i klassrummet och att få undersöka världen tillsammans.

Naturvetenskapsprogrammet – för dig som är intresserad av naturvetenskap!
Med matematiska beräkningar, laborationer, analyser och logiska resonemang lär du om världen med ett naturvetenskapligt perspektiv.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Programmet ger dig breda kunskaper som ger många olika möjligheter och gör dig väl förberedd för högskoleutbildningar inom naturvetenskaplig- och teknisk sektor. Många av våra elever fortsätter sina studier som bland annat ingenjörer, läkare, lärare.


Du kan läsa mer om Naturvetenskapsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning
Naturvetenskap 400 poäng
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

Inriktning
Naturvetenskap och samhälle 300 poäng
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2/ Fysik 2/ Kemi 2 100 p

En av följande kurser/kurspaket 100 poäng
Filosofi 1 50 p och Filosofi 2 50 p 100 p
Moderna språk 100 p
Politik och hållbar utveckling 100 p
Matematik 4 100 p

Programfördjupning 200 poäng*
Fysik 3 100 p
Kultur och idéhistoria 100 p
Litteraturvetenskap 100 p
Matematik 4 100 p
Matematik 5 100 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Matematik specialisering 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Life science 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Astrofysik 100 p

Av ovanstående kurser startar de som har
tillräckligt många sökande.

Individuellt val 200 poäng*

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar

 • Kök och servering
 • Bageri och konditori

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs ett får du som elev en inblick i yrket genom sex dagar arbetsplatsförlagt lärande inom branschen till exempel restaurang, café eller storkök.

Under årskurs två har du som elev arbetsplatsförlagt lärande två dagar i veckan. Du får då som lärling en extra ersättning på 1000 kronor i månaden.

Under årskurs tre har du som elev arbetsplatsförlagt lärande tre dagar per vecka. Du får då som lärling en extra ersättning på 1000 kronor i månaden.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete där du visar dina kunskaper inom det yrke du valt att utbilda dig till. Gymnasiearbetet kan till exempel innebära att du med dina kunskaper, utifrån ett valt tema, planerar och genomför en trerättersmeny som planeras inom given budget.

Så här säger eleverna
Lärorikt, framtidsförberedande, roligt.

Jag ville ha något som gör att jag kan gå ut i arbetslivet direkt efter skolan och jag ville arbeta med händerna och göra ätbara konstverk.

En snabb väg ut i yrkeslivet.

De lät roligast, är mycke praktiskt och det är kul att prova nya saker!

Jag ville välja ett yummy program.

Trevliga och bra lärare.

Så här säger lärarna
Eleverna lär sig om hantverksmässiga metoder i matlagning och bakning. Det är en chans att snabbt komma ut i arbetslivet och få jobba i ett kreativt yrke inom mat, dryck eller bageri. Några drömmer om utlandsjobb eller att starta och driva ett företag i framtiden. Det finns även möjlighet att prova sin företagsamhet och uppfinningsrikedom här på programmet.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger dig goda kunskaper och yrkeserfarenheter att klara de utmaningar som finns i arbetslivet. Under din studietid skaffar du dig lärdomar tillsammans med andra och ett socialt nätverk som gynnar din karriär och fortsatta kunskapsutveckling. Kompetensen är efterfrågad av arbetsmarknaden. Du kanske är intresserad av att studera vidare? Här på restaurang- och livsmedelsprogrammet får du möjlighet att läsa kurser som ger behörighet till universitet eller högskola.

 

Du kan läsa mer om Restaurang- och livsmedlelsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Hygien 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 1 100 p
Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel 100 p
Service och bemötande 1 100 p

Inriktning
Bageri och konditori 300 poäng
Bageri 1 100 p
Choklad och konfektyr 100 p
Konditori 1 100 p

Programfördjupningar 900 poäng
Bageri 2 200 p
Bageri 3 100 p
Konditori 2 200 p
Konditori 3 100 p
Entreprenörskap eller Engelska 6 100 p
Matlagning 1 100 p
Personlig försäljning 1 100 p

Inriktning
Kök och servering 300 poäng
Matlagning 1 100 p
Mat och dryck i kombination 100 p
Servering 1 100 p

Programfördjupningar 900 poäng
Matlagning 2 200 p
Matlagning 3 200 p
Matlagning 4 200 p
Specialkoster 100 p
Drycker och ansvarsfull
alkoholservering 100 p
Entreprenörskap eller Engelska 6 100 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar och programfördjupning

Beteendevetenskap
Inriktningen passar dig som är intresserad av samspelet mellan människor, konflikthantering och grupprocesser. Här får du kunskaper i psykologi, sociologi och utvecklar förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang. I programfördjupningen Ledarskap och Hälsa (SALED) får du möjlighet att praktiskt öva och utveckla din ledarskapsförmåga och studerar hur människor kommunicerar och leder varandra.

Samhällsvetenskap
Du lär dig om hur samhällen är uppbyggda och om människors olika livsvillkor. Du utvecklar din förmåga att se samband, analysera och finna lösningar på samhällsproblem. I inriktningen Samhällsvetenskap finns två programfördjupningar: Samhälls Globala (GLOBALA) och Samhällsvetenskap (SAVET).

Samhälls Globala (GLOBALA f.d IC) lämpar sig för dig som är intresserad av internationella frågor och historia. En viss del av kurslitteraturen är på engelska.

Samhällsvetenskap (SAVET) passar dig som är intresserad av människors beteenden enskilt, i grupp och på samhällsnivå. Basen utgörs av klassiska samhällsvetenskapliga ämnen som kombineras med psykologi och sociologi.

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar att du är förberedd för högskolestudier inom det program du valt. Tidigare har elever arbetat med: sociala medier, psykisk ohälsa, ledarskap, brott och kriminologi, hälso- och motionsvanor, religiösa rörelser, stress, hållbarhetsfrågor, Globala målen

Så här säger eleverna
I inriktningen Beteendevetenskap får vi utvecklas som personer.

Vi får testa praktiskt det vi lär oss i skolbänken.

Många gånger är den personliga resan den mest intressanta, förutsatt att du är medveten om den. Jag valde IC för att bli medveten.

Så här säger lärarna
Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier och en rad samhällsviktiga yrken.

Är du intresserad av människans beteende eller samhällsfrågor är detta program perfekt för dig!

På Samhällsvetenskapsprogrammet blir du inte bara förberedd för vidare studier, utan för livet.

Att undervisa elever på samhällsprogrammet är att befinna sig i världens centrum. Här möter jag varje dag elever som vill lära sig förstå, förändra och förbättra det samhälle och den värld vi lever i.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Exempel på jobb: polis, psykolog, kommunikatör, journalist, jurist, socionom, personalvetare eller ämneslärare.

Exempel på studier: Högskola och universitet inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.


Du kan läsa mer om Samhällsvetenskapligaprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 300 poäng
Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

Inriktning
Beteendevetenskap 450 poäng
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Programfördjupning 300 poäng
Ledarskap och hälsa
Samhällsvetenskaplig specialisering 1
- Ledarskap och Hälsa 100 p
Samhällsvetenskaplig specialisering 2
- Hälsa och livsstil* 100 p
Naturkunskap 2* 100 p

Inriktning
Samhällsvetenskap 450 poäng
Geografi 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

Programfördjupning 300 poäng
International Class
Humanistisk Samhällsvetenskaplig specialisering – Hållbar utveckling 100 p
Historia 3* 100 p
Retorik* 100 p

Samhällsvetenskap
Psykologi 2a* 50 p
Psykologi 2b* 50 p
Sociologi 100 p
Samhällsvetenskaplig specialisering
- SAPIENS – Dåtid Nutid Framtid* 100 p

Individuellt val 200 poäng*

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever

Inriktningar
Samtliga inriktningar ger möjlighet att läsa matematik och fysik som ger behörighet till högskolestudier inom teknik och naturvetenskap. Karaktäristiskt för arbetet på teknikprogrammet är att jobba i projektform och med ämnesövergripande arbete. Större och mindre projektarbeten pågår hela tiden under din utbildning.

Följande tre nationella inriktningar erbjuds:

Design och produktutveckling
Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den behandlar designprocess och designmetodik med skissteknik, fysiska modeller och prototyper.

Informations- och kommunikationsteknik
Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Samhällsbyggande och miljö
Inriktningen ger kunskaper och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den behandlar attraktiv stadsbyggnad, husbyggnad och miljöfrågor ur ett brett hållbarhetsperspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Vi använder CAD-verktyget ArchiCad för att utforma byggnader och stadsmiljöer.

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever bland annat arbetat med:

 • Spelprogrammering
 • Design och konstruktion av möbler
 • Design och konstruktion av instrument
 • Design och utveckling av Örnparken
 • 3D-modellering

Te4 - gymnasieingenjör
Efter avslutad utbildning har du chansen att söka in till ett fjärde år för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Det fjärde året bygger på ett stort engagemang från näringslivet, där mer än halva utbildningen sker ute på ett företag. Det ger dig mycket stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen men även lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Så här säger eleverna
Det är kul på teknikprogrammet. Man lär sig så mycket om olika saker. Äntligen får jag gå med klasskompisar som också vill. Min dröm är att bli arkitekt, och här får jag möjligheterna att följa den drömmen. Jag har alltid varit intresserad av datorer och programmering och har verkligen fått lära mig mer om detta.

Så här säger lärarna
Att bli utmanad av eleverna varje dag när de hela tiden kommer med nya kluriga frågor, är bland det roligaste som finns. Vi försöker hela tiden utveckla kurserna för att svara mot elevernas förväntningar och de utmaningar de kommer träffa på i framtida studier och jobb.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Programmet ger dig breda kunskaper som ger många olika möjligheter och gör dig väl förberedd för högskoleutbildningar inom teknisk och naturvetenskaplig sektor. Många av våra elever fortsätter sina studier som ingenjörer, industridesigners, arkitekter, lärare, jurister eller mycket annat.


Du kan läsa mer om Teknikprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Inriktning
Design och produktutveckling 300 poäng
Bild och form 1a1 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Industridesign
Designmodeller 100 p
Digitalt skapande 1 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt 1*
Cad 2* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Inriktning
Informations- och medieteknik 300 poäng
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p
Dator- och nätverksteknik 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Webbutveckling
Webbserverprogrammering 1 100 p
Programmering 2 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt 1*
Cad 1* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Inriktning
Samhällsbyggande och miljö 300 poäng
Arkitektur – hus 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p
Byggnadsverk 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Bygg o arkitektur
Miljö- och energikunskap 100 p
Konstruktion 1 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt. 1*
Cad 1* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt. 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Individuellt val 200 poäng*
T.ex. Moderna språk 3 (Sp/Ty/Fr) 100 p
T.ex. Biologi 1 100 p
T.ex. Engelska 7 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever

Kurser i utbildningen
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Industriell automationsteknik 1 100 p
CAD - specialisering 100 p
Industriella produktionsmetoder 1 100 p
Produktionsutveckling 1 100 p
Produktionsutveckling 2 100 p

Examensarbete 100 p

Inriktningar
VVS

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Under årskurs två har vi APL (arbetsplatsförlagt lärande) under under hela läsåret på måndagar och tisdagar. Det betyder att du under dessa veckor kommer jobba på en arbetsplats inom ditt yrkesområde med stöd av en handledare.

Under årskurs tre är du lärling på ett VVS-företag och praktiserar tre dagar per vecka under läsåret. Då jobbar du inom VVS-branschen med stöd av handledare. Som lärling får du en extra ersättning på 1000 kronor per månad.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom det yrket du valt att utbilda dig till. Här har branschen tagit fram ett arbete som ska visa på dina färdigheter inom yrket, både vad gäller hantverksskicklighet och säkerhetstänk.

Så här säger eleverna
Det är en jätterolig utbildning. Bra lärare och intressant undervisning. Man sitter aldrig still utan det händer roliga saker hela tiden.

Så här säger lärarna
Du har världen som arbetsfält. Det är kreativt och utvecklande jobb. Man har roligt på jobbet.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
Efter avslutat program på gymnasiet går du som lärling på ett företag och efter cirka två år gör du ett branschprov. Efter godkänt prov är du färdigutbildad VVS-montör med branschcertifikat. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Du kan även jobba inom många olika företag och inrikta dig mot till exempel, VVS-installatör, rörsvetsare, kyltekniker eller ventilationstekniker. Eller varför inte vidareutbilda dig för att bli till exempel byggnadsingenjör.

 

Du kan läsa mer om VVS- och fastighetsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Praktisk ellära 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Verktygs- och materialhantering 100 p

Inriktning
Kyl- och värmepumpsteknik 300 poäng
Elkraftteknik 100 p
Kyl- och värmepumpsteknik -
grund 100 p
Kyl- och värmepumpsteknik -
miljö och säkerhet 100 p

Programfördjupning 900 poäng
VVS-teknik 200 p
Kyl- och värmepumpsteknik -
Service 200 p
Mät- och reglerteknik 100 p
Fastighetsautomation 1 100 p
VVS svets och lödning rör 100 p
Luftbehandling 100 p
Ventilationsteknik – injustering
eller Engelska 6 100 p

Inriktning
VVS 400 poäng
Entreprenadteknik 100 p
Sanitetsteknik 1 100 p
VVS svets och lödning rör 100 p
Värmeteknik 1 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Energiteknik 1 100 p
Energiteknik 2 100 p
Injusteringsteknik 100 p
Sanitetsteknik 2 100 p
VVS-teknik 200 p
Värmeteknik 2 100 p
VVS gassvetsning rör
eller Engelska 6 100 p

Individuellt val 200 poäng
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

Yrkesutgång och programfördjupningar
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen för att du ska kunna välja det du är särskilt intresserad av.

Efter godkänd gymnasieexamen från programmet är du redo att arbeta som till exempel undersköterska.

Eftersom vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram innebär det att du är redo att börja arbeta direkt efter en godkänd gymnasieexamen, men du kan också välja att lägga till behörighetsgivande kurser inom individuellt val så att du får en grundläggande högskolebehörighet om du vill kunna studera vidare efter avklarad utbildning på gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning
Minst 15 veckor, 5 veckor/årskurs av din utbildning kommer att vara arbetsplatsförlagd. Arbetsplatsen kan vara inom särskilt boende, hemtjänst, LSS verksamhet eller inom sjukvård. Du kommer att följa en handledare på arbetsplatsen i det dagliga arbetet. Din kontaktlärare kommer också att besöka dig på praktikplatsen. Du kommer även att göra fältstudier inom vissa verksamheter i vård och omsorg.

Gymnasiearbete
Under sista året gör du ett gymnasiearbete som visar på dina kunskaper inom yrket du valt att utbilda dig till. Tidigare har elever arbetat med att fördjupa sig kring deras individuella intressen inom ramen för yrket.

Så här säger eleverna
Vi har intressanta kurser där vi lär oss om människors olika behov och hur vi fungerar. Vi tränar praktiskt olika moment på skolan som vi skall kunna i yrket. Vi uppskattar att praktik ingår i årskurserna och som grädde på moset får vi praktiklön när vi gör arbetsplatsförlagd utbildning.

Så här säger lärarna
Valet att gå vård och omsorgsprogrammet gör att eleverna får en yrkesutbildning och kan efter examen få arbeta som undersköterska i olika verksamheter. Vi har många olika kurser som är intressanta och vi varierar undervisningen så att det skall passa elevernas olika sätt att lära sig. Flera elever som gått vård och omsorgsprogrammet går vidare till universitetsstudier till sjuksköterska, arbetsterapeut, tandhygienist, socionom, polis och många andra utbildningar.

Vilka möjligheter finns efter utbildningen?
När eleven har gått utbildningen klart väntar en god arbetsmarknad där de kan arbeta med människor inom vård och omsorgsverksamheter. Det är ett viktigt jobb där duktiga undersköterskor behövs!

 

Du kan läsa mer om Vård- och omsorgsprogrammet på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 1400 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och Geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

Programfördjupning 200 poäng
Uppdatering enl nya programstrukturen pågår.

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få allmän behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever