Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

KomTek

Bra att veta

Plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer.

KomTek bredrivs av Örnsköldsviks kommun i samarbete med det lokala näringslivet. KomTek jobbar för att fler barn och ungdomar ska se sig själva som framtidens ingenjörer, tekniker, entreprenörer och uppfinnare.

På vardagkvällarna erbjuds olika kvällsaktiviteter där barn och ungdomar mellan 7 och 16 år är välkomna. KomTek erbjuder även lördags-KomTek vissa lördagar samt aktiviteter på loven.

En gång varje år arrangerar KomTek en minifestival i naturvetenskap och teknik riktat till elever i grundskolan i Örnsköldsvik. Det görs i samarbete med företag på orten.

KomTek är navet för NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, ett nationellt arbete för klasser att jobba med tekniska ämnen på ett lustfyllt sätt.

Skolor har möjlighet att ta del av utlåningslådor i olika tekniska områden och pedagoger inom skolan erbjuds fortbildning inom tekniska ämnen.

Kontakt

KomTek

Telefon: 0660-885 64, 070-546 38 16

E-post: komtek@ornskoldsvik.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 13, 891 31 Örnsköldsvik