Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Erbjudande om hälsosamtal och vaccinationer

Hälsosamtal

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och 1 på gymnasiet erbjuds hälsosamtal. Vid hälsosamtalen undersöker skolsköterskan längd, vikt och syn. I årskurs 4 och 7 får eleven även sin rygg undersökt. I förskoleklass får du som vårdnadshavare vara med på hälsosamtalet och då kontrolleras även hörsel.

Vaccinationer

I årskurs 2 erbjuds alla elever vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

I årskurs 5 erbjuds alla elever vaccination mot HPV (humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer).

I årskurs 8 erbjuds alla elever vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.