Du är här:

Skolsköterska

Skolsköterskans kompetenser

  • ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa
  • bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram30
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i elevhälsans övriga arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

Skolsköterskor grundskolan

Namn

Telefon

E-post

Skolor

Ann Näslund

072-2240031

Skicka
e-post

Sörliden, Högland

Anna Byström

073-2702046

Skicka
e-post

Högliden, Örnsköld

Annica Dupevåg

073-0578697

Skicka
e-post

Husum, Banafjäl, Idbyn,
inklusive grundsärskola

Annica Eklöf
Medicinsk ansvarig
sköterska

073-2751085

Skicka
e-post


Camilla Sidborn

070-2835092

Skicka
e-post

Björna, Gideå,
Hemling,
Trehörningsjö, Skärpe

Eva Holmberg

073-0759250

Skicka
e-post

Själevadskolan

Evelyna
Sherman-Lövdahl

070-3885763

Skicka
e-post

Domsjö, Sidensjö

Jeanette Nylander

0660-265282

Skicka
e-post

Änget, Skärpe

Lena Hörnström

076-1381869

Skicka
e-post

Bjästa,
Köpmanholmen

Maria Söderlund

073-2746273

Skicka
e-post

Anundsjö, Mellansel,
Mo, Norrflärke, Skorped

SusanneJohansson

072-5473460

Skicka
e-post

Gene, Sund

Susanne Vestin

073-0462932

Skicka
e-post

Hållänget, Haffsta, Myckling

Åsa Sandberg

072-5455723

Skicka
e-post

Alne, Järved

Skolsköterskor gymnasieskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola

Anna-Maria Wernersson

072-5155656

Skicka e-post

Parkskolan, Nolaskolan

Kirsi Ripatti

073-2754009

Skicka e-post

Parkskolan

Margaretha Eidenvall

0660-889 39

Skicka e-post

Nolaskolan

Sidan uppdaterades

2020-09-25

Sidansvarig: