Du är här:

Att studera på gymnasiet

Varför Örnsköldsviks gymnasium?

 • Du får tillgång till en mentor under studietiden
 • Du planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med dina lärare
 • Du kan förbereda dig för studier utomlands, t ex Cambridge Certificate
 • Du har många individuella valmöjligheter inom ditt program
 • Du har möjlighet att studera inom vård- och omsorgscollege.

Vårt pedagogiska arbete ska kännetecknas av:

 • Att eleverna upplever lust och glädje i sin utbildning
 • Att mötet mellan människor karaktäriseras av ömsesidig respekt och öppenhet
 • Att ansvarstagande är ett etablerat förhållningssätt
 • Att förväntningarna på elevernas kompetensutveckling är tydliga och höga
 • Att elevernas lärmiljöer stimulerar till kreativitet och handlingskraft
 • Att lärandet sker i interaktion med naturen
 • Att lärandet är verklighetsbaserat i nära samarbete med näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och föreningsliv.

Sidan uppdaterades

2019-01-18

Sidansvarig:

Kontakta oss

Örnsköldsviks Gymnasium har en gemensam e-postadress:
Skicka e-post

Administration, ledning
Kontaktlista

Studie- och yrkesvägledare Kontaktlista

Sjukanmälan gymnasiet Telesvartjänst 010-888 70 50
Sjukanmälan via Vklass-kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster