Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ekonomi och studiemedel

Studiebidrag

Studiebidrag utgår för elever som studerar i gymnasieskola med 1250 kr/månad utan särskild ansökan (10 mån/läsår) t.o.m vårterminen det år du fyller 20 år. Ogiltig frånvaro medför indragning av studiehjälp.

Förlängt barnbidrag utgår för elever som studerar på gymnasiesärskola med 1250 kr/ månad utan särskild ansökan (12 mån/år) t.o.m den månad eleven avbryter eller slutför studierna.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas elev, som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun och som på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på skolorten. Det kan endast beviljas för studier vid kommunala eller landstingskommunala gymnasieskolor under förutsättning att eleven är berättigad till studiehjälp. Eleven ska också vara mottagen som sökande i första hand.

Elev vid Örnsköldsviks gymnasium som är i behov av inackorderingstillägg kan kontakta kuratorn på skolan.

Elev vid fristående gymnasieskolor kan söka inackorderingstillägg via CSN.

Mer information om inackorderingstillägg.

Extra tillägg

Elever med vårdnadshavare som behöver mer pengar än studiebidraget kan vara berättigade att få extra tillägg.
Ansökan kan göras hos skolans kurator eller via csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2021-02-02

Sidansvarig: