Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandling

Det innebär nolltolerans mot kränkande behandling/mobbning och diskriminering, men också ett aktivt arbete för likabehandling. Skyddet har stärkts ytterligare i den nya Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

I arbetet ingår att varje verksamhet ska ha en lokal likabehandlingsplan som ska genomarbetas årligen. I planerna ska det tydligt framgå hur skolan arbetar för elevernas lika värde och hur eleverna ges en trygg miljö. Verksamheternas individuella planer kommer att följas upp varje år av bildningsförvaltningen.

Större krav på verksamheterna

Förutom att varje verksamhet ska ha tillgång till en plan ifall trakasserier, diskriminering och kränkande behandling skulle uppstå, så ska de även arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och aktiviteter. Det kan röra sig om att på olika sätt tydliggöra skolans ståndpunkt i frågorna och skapa möten för dialog. Men det kan även handla om att se över den fysiska miljön i form av lokaler och utrymmen som kan upplevas som otrygga.

Delaktighet i planarbetet

I de riktlinjer som varje skola får understryks även hur viktigt det är att eleverna, personalen och vårdnadshavarna är delaktiga i själva planarbetet. Likaså att skolan ser till att det finns återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer.

Läs Örnsköldsviks Gymnasiums Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Sidan uppdaterades

2020-08-31

Sidansvarig: