Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill träna ditt ledarskap och din samarbetsförmåga. Du får möjligheten att prova på ett yrke genom arbets-platsförlagt lärande (APL) som ger dig goda kontakter med arbetsgivare vilket ger dig ett försprång på arbets-marknaden.

Barn- och fritidsprogrammet – för dig som:

  • vill utveckla ditt ledarskap
  • brinner för att jobba med människor
  • är intresserad av hälsa och friskvård

Nationella inriktningar

Fritid och hälsa

Här lär du dig praktiskt ledarskap, hur man planerar, genomför och utvärderar aktiviteter. Inriktningen ger dig kunskaper kring idrott, fritid och friskvård. Inom Fritid och hälsa väljer du någon av följande yrkesutgångar:

Träningsinstruktör
Du får kunskaper inom träningslära och lär dig att hålla i personlig träning samt gruppträning. Du lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter inom gymverksamhet. Du gör APL på ett gym.

Badpersonal
Du får kunskaper om hur anläggningen drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL på Paradiset.

Idrottsplatspersonal
Du får kunskaper hur anläggningen drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL inom vaktmästeri på en idrottsanläggning.

Fritidsgårdspersonal
Du får kunskaper hur fritidsgårdar drivs och lär dig att utföra vanliga arbetsuppgifter. Du gör APL på en fritidsgård.

Pedagogiskt arbete

Här lär du dig pedagogiskt ledarskap, hur man planerar, genomför och utvärderar pedagogisk verksamhet. Inriktningen ger dig kunskaper om barn och ungdomars utveckling och lärande. Inriktningen ger dig två yrkesutgångar och förbereder dig för arbete både som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Barnskötare/Elevassistent
Du får kunskaper om hur det är att arbeta i förskolan och hur du som elevassistent kan stödja barn som är i behov av särskilt stöd i skolan. Du gör APL med barn på förskola och skola.

Fortsatta studier och arbete

Efter studenten kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller inom gym, bad, vaktmästeri, fritidsgård. Under gymnasietiden kan du även lägga till kurser för att få grundläggande och särskild behörighet för vidare studier.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Under 16 veckor kommer du göra APL där du får lära dig mer om yrket och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats. Under APL-perioderna tränar du bland annat ledarskap, kommunikation, bemötande och att ta initiativ och ansvar.
I årskurs 1 gör du 4 veckors APL hos antingen en idrottslärare eller på en förskola.
I årskurs 2 gör du 4 + 4 veckors APL inom den yrkesutgång du har valt.
I årskurs 3 gör du 4 veckors APL inom den yrkesutgång du har valt.

Gymnasial Lärlingsutbildning

I åk 2 (lå 18-19) sker studierna på Barn- och fritids-programmet i form av gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att minst hälften av skoltiden är förlagd på arbetsplatser. Största delen av yrkeskurserna genomförs alltså på en eller flera arbetsplatser. Man skriver kontrakt mellan skola, arbetsplats och elev. Eleven får även 1 000 kr extra i studiebidrag från CSN när man läser gymnasial lärlingsutbildning.

Nationell Idrottsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet går bra att kombinera med NIU, vi erbjuder individuella och flexibla lösningar för att du ska lyckas kombinera gymnasiestudier med din idrottssatsning.

Sidan uppdaterades

2020-04-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rektor
Anna Wiberg
0660 - 889 43
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Maria Lindgren
0660 - 889 34
Skicka e-post

Mer information