Du är här:

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gillar du att arbeta både praktiskt och tekniskt? Vill du jobba direkt efter gymnasiet?


Bygg- och anläggningsprogrammet - för dig som:

  • vill använda både huvudet och händerna
  • vill ha ett fritt och självständigt yrke
  • vill skapa något bestående

Nationella inriktningar

Husbyggnad
Inriktningen ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen har tre yrkesutgångar; betongarbetare, golvläggare och träarbetare.

Mark och anläggning
Inriktningen ger dig kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Måleri
Inriktningen ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Fortsatta studier och arbete
Efter genomförda studier har du möjlighet att få lärlingsanställning i ett byggföretag. Lärlingstiden varierar mellan ca 1,5 till 2,5 år beroende på vilken yrkesinriktning man valt. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier – inom ramen för det individuella valet och val av fördjupningskurs ges du möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
En betydande del av utbildningen sker arbetsplatsförlagt. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Gymnasial Lärlingsutbildning
I åk 2 och 3 sker studierna på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri i form av gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att minst hälften av skoltiden är förlagd på ett företag under två av de tre åren. Största delen av yrkeskurserna genomförs alltså på ett företag. Man skriver kontrakt mellan skola, företag och elev. Eleven erhåller även 1 000 kr extra i studiebidrag från CSN när man läser gymnasial lärlingsutbildning.

Sidan uppdaterades

2020-09-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Programmet finns på Park

Rektor
Marie Edin
0660-883 32
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Kent Westerin
0660-883 30
Skicka e-post

Lärlingssamordnare
Robert Lif
0660-883 62
Skicka e-post

Mer information