VVS- och fastighetsprogrammet

Vått, varmt eller kallt – lär dig allt!

VVS- och fastighetsprogrammet för dig som:

  • vill arbeta både praktiskt och teoretiskt i en bransch som är i ständig utveckling
  • vill förbereda sig för att arbeta inom verksamheter där energiomvandling, energiutnyttjande och miljö står i centrum
  • vill jobba med framtidens teknik.

Exempel på sådana verksamheter är installation, service och drift av VVS- och kyltekniska system,värmeproduktion, vattenberedning och vattenrening samt fastighetsdrift.

Nationella inriktningar
VVS Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av t ex värme, ventilation och sanitetssystem m m. Inriktningen kan leda till arbete som montör inom t ex VVS, industrirör, ventilation och isolering av tekniska installationer. Kyl- och värmepumpsteknik Inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av olika anläggningar t ex värmepumpar, kylsystem, fryssystem, mobilkyla m m. Inriktningen kan leda till arbete som t ex kylmontör eller kyltekniker inom fastighet och industri.

Fortsatta studier och arbete
Efter genomförda studier har du möjlighet att få lärlingsanställning i ett VVS-företag. Lärlingstiden är ca 2 år. Efter fullgjord lärlingstid gör du ett yrkesexamensprov. Om du blir godkänd får du ditt utbildningsbevis. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier – inom ramen för det individuella valet och val av fördjupningskurs ges du möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska också ge inblick i företagandets villkor.

Gymnasial Lärlingsutbildning
I åk 3 sker studierna på VVS- och fastighets-programmet i form av gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att minst hälften av skoltiden är förlagd på ett företag under det sista året. Största delen av yrkeskurserna genomförs alltså på ett företag. Man skriver kontrakt mellan skola, företag och elev. Eleven erhåller även 1 000 kr extra i studiebidrag från CSN när man läser gymnasial lärlingsutbildning.


Sidan uppdaterades

2019-12-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Programmet finns på Park

Rektor
Lars-Erik Edblad
0660-880 39
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Kent Westerin
0660-883 30
Skicka e-post

Lärlingssamordnare
Robert Lif
0660-883 62
Skicka e-post