Vård och omsorg - distanskurser i egen takt

Distanskurserna på nytt sätt

Vi omorganiserar våra distanskurser.

Tillfällig lösning hösten 2020

En tillfällig lösning erbjuds under hösten 2020. Info nedan handlar om hösten 2020.

Från januari 2021

Det finns inget beslut ännu om hur kurserna ska organiseras från och med 2021.

Kurser hösten 2020

Följande är en tillfälliga lösning av vård- och omsorgskuser hösten 2020

1. Kurser i första hand

Om kursen finns i vårt ordinarie avtal med Hermods bör du söka dessa kurser först. Du söker genom webbansökan. Dessa kurser kommer vi att bevilja till alla som är behöriga. Det gäller följande kurser mot undersköterska:

 • Hälsopedagogik
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1

Start och slut: Kurserna kan startas varje måndag. Kurstiden är individuell. Se mer info på länken om hur studierna är organiserade.

Ansökan ska göras i god tid, se ansökningstider på länken för ansökan. Kurstiden bestämmer du själv.

2. Kurser i andra hand

Kurser som inte finns i vårt ordinarie utbud söker du via ansökningsblankett till Sollefteå komvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fyll i blanketten och skicka till Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik (alltså inte till Sollefteå). Under kursen behöver du aldrig åka till Sollefteå.

Platserna kommer troligen inte att räcka om många söker. I så fall görs urvalet utifrån de regler som regeringen fastställt. Den som redan läser kurser mot undersköterska har företräde.

Detta gäller följande kurser:

 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykiatri 1
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Specialpedagogik 2
 • Gymnasiearbete Vård och omsorg

Start och slut: Kurserna kan startas 10/8, 14/9, 19/10, 23/11. Kurstiden är individuell.

Ansökan: Till samtliga kursstarter under hösten måste ansökan ha inkommit senast 31/5.

3. Kurser som inte går att läsa

Kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) går inte att läsa under hösten 2020. Det är följande kurser:

 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Akutsjukvård
 • Psykiatri 2
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Detta krävs för att bli undersköterska

Om du vill läsa hela utbildningen till undersköterska enligt VOC:s reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste du klara 1500 poäng som tabellen visar.

Gemensamma grundkurser vård- och omsorg 950 poäng

Poäng

Vård och omsorgsarbete 1

200

Etik och människans livsvillkor

100

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Vård och omsorgsarbete 2

150

Specialpedagogik 1

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Fördjupningskurser vård och omsorg, minst 300 poäng

Poäng

Akutsjukvård

200

Psykiatri 2

200

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Specialpedagogik 2

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Äldres hälsa och livskvalitet

200

Gymnasiearbete vård och omsorg 100 poäng

Poäng

Gymnasiearbete vård och omsorg

100

Alternativt två specialiseringskurser inom vård och omsorg

100

Svenska och samhällskunskap 150 poäng

Poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Sidan uppdaterades

2020-06-26

Sidansvarig: